Advertisement

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO 500 Büyük Araştırması'nın, bilim ve teknolojiye yatırım yapmadan uluslararası rekabette üstünlük sağlanamayacağını ortaya koyduğunu belirterek, "Dolayısıyla katma değeri yüksek ve ülkemiz açısından kritik önem arz eden sektörlerde, verimlilik dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız." dedi.

İSO Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısı "İSO 500 Büyük Araştırmalarının Işığında Sanayinin Mevcut Durumu ve Gelecek Perspektifi" ana gündemi ile gerçekleştirildi.

Burada yaptığı konuşmada Bahçıvan, son yıllarda gerek küresel ekonomide gerekse Türkiye’de verimlilik artışı sağlanamadığına işaret ederek, "Oysa verimlilik; büyümenin ve küresel ölçekte rekabetin anahtarı ve üretkenlik kalitesinin de çok önemli bir göstergesi." diye konuştu.

Bahçıvan, Türk sanayisinin gelişimi açısından arşiv niteliği taşıyan İSO 500 Büyük Araştırması'nın, bilim ve teknolojiye yatırım yapmadan uluslararası rekabette üstünlük sağlanamayacağını ortaya koyduğunu aktararak, "Dolayısıyla katma değeri yüksek ve ülkemiz açısından kritik önem arz eden sektörlerde verimlilik dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız." şeklinde konuştu.

 "Dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız"

Erdal Bahçıvan, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için kaynakların sınırlı kalmaya devam edeceğini ve mevcut üretim yapısı ve modeliyle çok fazla yol alma imkanının olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada var olan kaynakların daha rasyonel ve etkin kullanılması, sanayimizin inovasyon yetkinliğinin artırılması, teknolojiye, Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapılması, yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmesi, eğitimli ve nitelikli iş gücünün oluşturulması gibi pek çok önemli hedefimiz var. Ancak en az bunlar kadar önemli bir diğer hedefimiz de verimlilik olmalı. Zira son yıllarda gerek küresel ekonomide gerekse ülkemizde verimlilik artışı sağlayamıyoruz."

Uzun dönemde büyümenin ve küresel ölçekte rekabetin anahtarı olan verimliliğin aslında üretkenliğin kalitesinin de bir göstergesi olduğuna değinen Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha iyi teknolojiler, daha iyi organizasyonlar ve daha iyi fikirler, üretkenlik artışının temelini oluşturmaktadır. Odağında verimliliğin olduğu 21. yüzyılda tek tek sektörler değil, disiplinler arası bütüncül yaklaşım ve çalışma ortamı ile katma değer yaratacak alanlara odaklanarak fark yaratmak, ekosistem oluşturmak öne çıkmaktadır.

Dolayısıyla; önümüzdeki dönemde katma değeri yüksek ve ülkemiz açısından kritik önem arz eden sektörlerde kendi işletmelerimizle, kendi KOBİ’lerimizle, kendi sağlıklı finansmanımızla, kendi insan kaynağımızla, kendi ürünlerimizi üretmek ve dünya piyasalarından daha fazla pay almamızı sağlayacak dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız."

21. yüzyılın pek çok alanda olduğu gibi üretim ve sanayi anlayışında da büyük değişimleri beraberinde getirdiğini aktaran Bahçıvan, "Bu yüzyılın üretim ve sanayi anlayışı eskisinden gerçekten çok farklı." şeklinde konuştu.

"2 Eylül itibarıyla Vize Ofisimiz çalışmaya başlıyor"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rekabet her geçen gün artarken, ne mutlu, sanayicilik yeni nesil bir anlayışla tüm dünyada yeniden değer kazanıyor. Diğer yandan, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye en istikrarlı ve en kaliteli katkıyı sanayinin yapabileceği anlayışı giderek daha fazla kabul görüyor. Tüm sanayicilerimizin bu değişimlere kendilerini en iyi şekilde hazırlayacaklarına yürekten inanırken, İSO olarak kendilerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum."

Eylül ayı itibarıyla yeni bir hizmete başlayacakları bilgisini veren Bahçıvan, "Sanayicimiz için ne yazık ki hala önemli bir sorun olmaya devam eden vize sürecine destek olmak amacıyla 2 Eylül itibarıyla Vize Ofisimiz çalışmaya başlıyor. Bu ofis ile üye firmalarımızın sahipleri ve çalışanları, yapacakları tüm yurt dışı seyahatlerinde gerekli olan vize işlemleri için odamızdan aracılık hizmeti alabilecekler." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından gazeteci Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gazeteci Dr. Şeref Oğuz, EDS Danışmanlık’tan Dr. Can Fuat Gürlesel ve Besfin Danışmanlık’tan Ferda Besli’nin katılımıyla bir panel de yapıldı.