Advertisement
HABERLER ABONE OL

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlerin üçte birini uzun süredir iş bulamayanlar oluşturdu.

TÜİK, Ekim - Aralık dönemini oluşturan 2021 yılı son çeyrek işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 740 bin kişi artarak 29 milyon 927 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 1,0 puanlık artış ile yüzde 46,7 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 21,4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 33,7 oldu.

Üçte biri iş bulamıyor

Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde 1 milyon 49 bin kişi oldu. İşsiz sayısının yüsde 28,5'ini uzun süreli işsizler oluşturdu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 68 bin kişi, sanayi sektöründe 247 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi, hizmet sektöründe 388 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzdte 16,9'u tarım, yüzde 21,6'sı sanayi, yüzde 55,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Fiili çalışma 44,8 saat

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,8 saat oldu

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 1 milyon 220 bin kişi artarak 28 milyon 292 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0,5 saat artarak 44,8 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 67 milyon 586 bin saat artarak 1 milyar 267 milyon 722 bin saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 22,5

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan artarak yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,5 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 46,5

İstihdam oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,9 puan artarak yüzde 46,5 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 992 bin kişi artarak 29 milyon 815 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,5 puan artarak yüzde 52,3 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 702 bin kişi artarak 33 milyon 496 bin kişi olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı yüzde 28,7

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 puan azalarak yüzde 28,7 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 puan azalarak yüzde 18,1 oldu.

İstihdamın yüzde 70,5'i ücretli

İstihdamın yüzde 70,5'ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, yüzdte 4,5'ini işverenler, yüzde 16,4'ünü kendi hesabına çalışanlar, yüzdte 8,7'sini ücretsiz aile işçileri oluşturdu.

Dörtte bir ne eğitimde ne işti

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı yüzde 25,0 oldu

Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 3 milyon 18 bin kişi olarak gerçekleşti.