Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye'de işsizlik oranı, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre 0,4 puan artarak yüzde 13,4'e yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 13,4 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 15,9 olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre ise 0,5 puan arttı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,3 puan artarak yüzde 26,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,4 puan artışla yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 4,3 yüzde puanı düşerek yüzde 49'a indi.

Mevsimsellikten arındırılmış isşizlik oranı ise yüzde 14,3 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2011-2020 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ocak 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8 14,7 13,8
Şubat 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6 14,7 13,6
Mart 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1 14,1 13,2
Nisan 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6 13 12,8
Mayıs 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7 12,8 12,9
Haziran 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2 10,2 13 13,4
Temmuz 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7 10,8 13,9
Ağustos 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6 11,1 14
Eylül 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6 11,4 13,8
Ekim 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3 11,6 13,4
Kasım 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3 12,3 13,3
Aralık 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4 13,5 13,7
Yıllık 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9 11 13,7

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 981 bin kişi düşüşle 26 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı da 4 puan azalışla yüzde 42,4 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 981 bin kişi azaldı ve 26 milyon 531 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 4 puan azalarak yüzde 42,4 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 274 bin, sanayide 319 bin, inşaatta 91 bin, hizmette 1 milyon 298 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3'ü tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 55'i hizmet sektöründe yer aldı.

- İş gücüne katılma oranı

İş gücü Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 134 bin kişi azalarak 30 milyon 632 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 4,3 puanlık azalışla yüzde 49 oldu.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalışla yüzde 31,3 olarak kaydedildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bu dönemde 4,3 puan düşerek yüzde 18,9 olarak belirlendi.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik Haziran'da bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 14,3 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 136 bin kişi artarak 4 milyon 330 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,6 puan artarak yüzde 41,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 431 bin kişilik artışla 26 milyon 36 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,9 puan yükselerek yüzde 48,6 oldu. İş gücüne katılan sayısı 567 bin kişi artarak 30 milyon 366 bin kişi olarak hesaplandı.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 36 bin, sanayide 25 bin, inşaatta 141 bin, hizmette 230 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde Haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin kişi) 62.525 30.926 31.600
İş gücü (bin kişi) 30.632 20.914 9.718
İstihdam (bin kişi) 26.531 18.219 8.312
Tarım (bin kişi) 5.118 3.027 2.091
Sanayi (bin kişi) 5.297 4.026 1.271
İnşaat (bin kişi) 1.526 1.447 79
Hizmet (bin kişi) 14.590 9.720 4.870
İşsiz (bin kişi) 4.101 2.695 1.406
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.894 10.012 21.882
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 49 67,6 30,8
İstihdam oranı (yüzde) 42,4 58,9 26,3
İşsizlik oranı (yüzde) 13,4 12,9 14,5
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15,9 14,8 18,3
15-64 yaş grubu
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54,5 74 34,8
İstihdam (yüzde) 47,1 64,3 29,7
İşsizlik oranı (yüzde) 13,7 13,1 14,8
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 16 14,9 18,4
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 26,1 23,6 31,1
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 29,3 22,2 36,6