Advertisement

Türkiye'de işsizlik oranı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 12,8'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 21 bin kişilik artışla 4 milyon 157 bin kişi olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 3,1 puan yükselerek yüzde 12,8 oldu. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre işsizlik oranının yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

İşsizlik oranı, Mayıs'ta bir önceki aya göre ise 0,2 puan düştü.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,4 puanlık artışla yüzde 15 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,5 puan yükselerek yüzde 23,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3,2 puan artışla yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8 14,7
Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6 14,7
Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1 14,1
Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6 13
Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7 12,8
Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2 10,2  
Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7 10,8  
Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6 11,1  
Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6 11,4  
Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3 11,6  
Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3 12,3  
Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4 13,5  
Yıllık 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9 11  

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre 869 bin kişi azalarak 28 milyon 269 bin kişiye düşerken, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,1 oldu.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 869 bin kişi gerileyerek 28 milyon 269 bin kişi, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,1 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 307 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 562 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3'ü tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 56,6'sı hizmetler sektöründe yer aldı.

Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, inşaatın payı 1,7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1 ve hizmet sektörünün payı 2 puan arttı.

- İş gücüne katılma oranı azaldı

İş gücü, Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi artarak 32 milyon 426 bin kişiye ulaşırken, iş gücüne katılma oranı 0,4 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 71,7 olurken, kadınlarda değişim göstermeyerek 34,4'te kaldı.

Mayıs'ta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre, 0,7 puan artarak yüzde 34,4 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artış göstererek yüzde 22,8 olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının derlediği verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 4 milyon 570 bin kişi oldu.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 137 bin kişi azalarak 27 milyon 876 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,3 puan gerileyerek yüzde 45,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 38 bin kişi artarak 4 milyon 527 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre, 0,3 puan azalarak 52,8 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin kişi, sanayi sektöründe 7 bin, inşaat sektöründe 44 bin ve hizmet sektöründe 62 bin kişi azaldı.

Türkiye genelinde mayın ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

  Toplam Erkek Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler      
Nüfus 61.342 30.310 31.032
İş gücü 32.426 21.740 10.685
İstihdam

28.269

19.177 9.092
Tarım 5.173 2.860 2.313
Tarım dışı 23.096 16.317 6.779
İşsiz 4.157 2.563 1.593
İş gücüne dahil olmayanlar 28.916 8.570 20.347
İş gücüne katılma oranı 52,9 71,7 34,4
İstihdam oranı 46,1 63,3 29,3
İşsizlik oranı 12,8 11,8 14,9
Tarım dışı işsizlik oranı 15 13,3 18,9
15-64 yaş grubu      
İş gücüne katılma oranı 58,3 77,8 38,8
İstihdam oranı 50,7 68,4 32,9
İşsizlik oranı 13,1 12,1 15,2
Tarım dışı işsizlik oranı 15,1 13,4

19

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 23,3 21,1 27
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 24 16,4 31,8

(Bitti)

Kapat