Advertisement
İSTANBUL FİNANS MERKEZİ OLUYOR ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2013 aralık ayı anketine göre, katılımcıların yüzde 51'i ocak ayında, yüzde 39'u gelecek altı ay BIST-100 endeksinde önemli bir değişim beklemiyor.

SPK'nın 253 üst düzey kurum ve kuruluş yöneticisi tarafından yanıtlanan 2013 aralık ayı beklenti anketine göre, gösterge bono faizine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 53'ü ocak ayında değişim beklemezken, yüzde 39'u artış bekliyor. Altı aylık ve yıllık dönemler için ise artış bekleyen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 54 ve yüzde 47 olarak gerçekleşti.

Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında aylık dönemde artış beklentisine sahip katılımcıların oranının yüzde 25'ten yüzde 39'a yükseldiği görüldü.

Katılımcıların yüzde 46'sı ocak ayında dolarda değişim beklemezken, 2013 kasım ayında yüzde 23 olan artış bekleyen katılımcıların oranı aralık ayında yüzde 42'ye yükseldi. Altı aylık ve yıllık dönemler için ise artış bekleyenler çoğunluğu oluşturmuş, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 57 ve yüzde 51'e ulaştı.

Katılımcıların yüzde 49'u ocak ayında euroda değişim beklemezken, yüzde 39'u artış bekliyor. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında aylık dönemde artış beklentisine sahip katılımcıların oranının yüzde 21'den yüzde 39'a yükseldiği görüldü. 2014 altı aylık ve bir yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı ise sırasıyla yüzde 49 ve yüzde 47'ye ulaştı.

- Katılımcıların yüzde 51'i ocak ayında BIST-100 endeksinde önemli bir değişim beklemiyor

Katılımcıların yüzde 51'i ocak ayında, yüzde 39'u gelecek altı ay BIST-100 endeksinde önemli bir değişim beklemezken, yıllık dönem için artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 49'a ulaştı. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında aylık dönemde endekste düşüş bekleyen katılımcıların oranının yüzde 16'dan yüzde 28'e yükseldiği görüldü.

Katılımcıların yüzde 55 ile çoğunluğu BIST pay piyasası işlem hacmine ilişkin olarak ocak ayın değişim beklememektedir. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında aylık dönemde işlem hacminde düşüş bekleyen katılımcıların oranının yüzde 10'dan yüzde 24'e yükseldiği görüldü. Altı aylık dönemde değişim beklemeyen katılımcıların oranı yüzde 40, artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 41 olarak gerçekleşti. Yıllık dönem için ise işlem hacminde artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 57'ye ulaştı.

Katılımcıların yüzde 65'i ocak ayında, yüzde 43'ü gelecek altı ay halka açılacak şirket sayısına ilişkin olarak değişim beklememektedir. Artış bekleyen katılımcıların oranı ise aylık, altı aylık ve yıllık dönemler için sırasıyla yüzde 22, yüzde 42 ve yüzde 60 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yüzde 56'sı ocak ayında özel sektör borçlanma araçlarının ihracına yönelik koşullarda değişim beklemezken, gelecek altı ay ve bir yıl için iyileşme beklentisi ağırlık kazanmış, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 57 ve yüzde 66 olarak gerçekleşti.

- Yabancı yatırımcı oranı

Yabancı yatırımcı oranına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 63'ü ocak ayında, yüzde 42'si gelecek altı ay değişim beklemezken, yıllık dönem için artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 50 olarak gerçekleşti.


Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında aylık dönemde yabancı yatırımcı oranında artış bekleyen katılımcıların oranının yüzde 24'den yüzde 11'e indiği gözlendi.

Reel kesimin borçlanma durumuna ilişkin olarak katılımcıların yüzde 61'i ocak ayında değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönemler için borçlanma durumunda artış yaşanacağı yönünde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 56 olarak gerçekleşti.

BIST pay piyasası yatırımcı sayısına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 62'si ocak ayında, yüzde 44'ü gelecek altı ay değişim beklemezken, yıllık beklentilerde artış yaşanacağı yönünde görüş bildiren katılımcıların oranı yüzde 50 olarak gerçekleşti.

BIST kıymetli madenler ve taşlar piyasası işlem hacmine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 64'ü ocak ayında, yüzde 51'i gelecek altı ay değişim beklemiyor. Gelecek bir yıllık dönem için işlem hacminde değişim beklemeyen katılımcıların oranı yüzde 44, artış bekleyen katılımcıların oranı ise yüzde 45 olarak gerçekleşti.

VİOP işlem hacmine yönelik olarak katılımcıların yüzde 58'i ocak ayında, yüzde 39'u gelecek altı ay ve yüzde 34'ügeleceki bir yıl değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık beklentilerde artış yaşanacağı yönünde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 46 ve yüzde 57'ye ulaştı.

Yatırım fonları net aktif değerine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 60'ı ocak ayında değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönem için artış bekleyen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 46 ve yüzde 58'e ulaştı.

Emeklilik fonları net aktif değerine ilişkin olarak aylık, altı aylık ve yıllık dönemler için artış beklentisine sahip katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 47, yüzde 65 ve yüzde 72'ye ulaştı. MKYO net aktif değerine ilişkin olarak ocak ayında değişim beklemeyen katılımcıların oranı yüzde 65 olurken, altı aylık dönem için değişim beklemeyen ve artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 42 ile aynı oldu. Yıllık dönemde ise, artış bekleyen katılımcılar yüzde 54 ile çoğunluğu oluşturdu.

AA