Advertisement

Ekonomik koşullar hala zorlu olmakla birlikte, yapılan ankete katılan 4 bin 500 firmanın yaklaşık yüzde 14'ü, faaliyetlerini sürdürme ihtimallerinin ciddi risk altında olduğunu düşünüyor. Fakat, İsviçre Ekonomi Enstitüsü'nün (KOF) verileri şirketlerin varlıklarının kademeli olarak arttığını gösteriyor. Ayrıca, İsviçre işgücü piyasasına yönelik beklentiler daha iyimser yönde.

KOF, tıbbi ilaç ve finansal hizmetler gibi salgından etkilenmemiş sektörler de dahil olmak üzere çok yönlü dağıtılmış bir ekonomiden faydalanan İsviçre için bu yıla ait tahminini yükseltti.

Koronavirus salgınına bağlı olarak ikinci bir dalganın yaşanmayacağını varsayan temel senaryoya göre, İsviçre'nin bu yılki gayri safi yurtiçi hasılası Haziran ayı tahminlerine oranla daha iyimser bir görünüm çizerek yüzde 4,9'luk bir daralma göstereceği öngörülüyor. Ancak 2021'de bir toparlanma olsa bile, ülkenin gelecek yılın sonundaki gayri safi yurtiçi hasılası, 2019 sonu seviyelerine geri dönmemiş olacak.

KOF, vaka sayısında gerçekleşecek bir artış sebebiyle ekonominin belirli kısımlarının kapatılmasını gerektiren bir durum oluşursa, ülkenin 2020 yılı gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 6 oranında daralma yaşayacağını öngörüyor. Bu İsviçre için sert bir daralma olmasına rağmen, Uluslararası Para Fonu'nun Fransa, İtalya ve İspanya için beklediği daralma oranının sadece yarısı kadar.