Advertisement

Hükümet verilerinin Pazartesi günü gösterdiğine göre, gayri safi yurtiçi hasıla bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 2,2'lik bir hızla büyüyerek yüzde 2,6'lık medyan tahminin altına düştü. Bu, ekonominin boyutunu 2019'un sonundaki seviyenin üzerinde 542,1 trilyon yen'e (4,1 trilyon dolar) yükseltti. İlk çeyrek GSYİH, önceki daralmadan bir genişlemeye revize edildi.

Norinchukin Araştırma Enstitüsü Ekonomisti Takeshi Minami, "Ekonomi pandemi öncesi boyutuna dönmeyi başardı, ancak toparlanma hızı diğer ülkelere göre daha yavaş oldu" dedi. Minami "Üçüncü çeyrekte de büyümenin devam etmesini bekliyorum, ancak muhtemelen yolda ivme kaybedecek" diye ekledi.

Mart ayı sonlarında işletmeler üzerindeki pandemi kısıtlamalarının sona ermesi ekonomiyi canlandırmaya yardımcı oldu. Japonya'nın ekonomik üretiminin yarısından fazlasını oluşturan tüketici harcamaları ve sermaye harcamaları büyümeye öncülük etti. Verilere göre, Kovid kurallarının gevşetilmesi, restoranlarda ve otellerde ve ayrıca kıyafetlerde harcamaların artmasına neden oldu.