Advertisement
HABERLER ABONE OL

Kamu ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlilik kriteri olarak ihale konusu işle ilgili cironun aranabilmesi ve standart formlarla belgelenmesi mümkün olacak.

Kamu İhale Kurumunun, 5 ayrı ihale yönetmeliği ile Kamu İhale Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurumdan edinilen bilgiye göre, yapılan değişikliklerle ihalelerde ekonomik ve mali yeterlilik kriteri olarak ihale konusu iş ile ilgili cironun aranabilmesi ve standart formlarla belgelenmesi mümkün hale getirildi.

Bu kapsamda, yaklaşık maliyeti eşik değerin 3 katına eşit ve bu değerin üzerinde olan yapım işi ihalelerinde, iş hacmini gösteren yeterlilik kriteri olarak yalnızca yapım işleriyle ilgili cironun aranabilmesi hususunda idarelere dokümanda düzenleme yapabilme yetkisi verildi. Buna karşın, söz konusu ihalelerde isteklinin yapım işleriyle ilgili ciro için istenen oranı tek başına sağlayamaması halinde toplam cironun da belirli oranda dikkate alınabilmesi imkanı getirildi.

- Yurt dışı iş bitirme belgelerinin geçerliliği

Ayrıca, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen işler dışında yurt dışından elde edilen iş deneyim belgelerinden sadece iş bitirme belgeleri ihalelerde kullanılabilecek. Söz konusu belgelerden, sadece belge sahipleri tarafından veya belge sahibi şirketin pay çoğunluğuna sahip şirket tarafından yararlanılabilecek. Bu belgelerin ortak girişimlerde kullanması halinde belgeyi kullanan ortak tarafından ortaklık oranınca geçici ve kesin teminat sunulması zorunlu olacak.

Danıştay 8'inci ve 13'üncü daireleri müşterek kurulunca verilen karar uyarınca, ihale mevzuatında serbest muhasebeciler için tanınan belge düzenleme yetkileri kaldırıldı.

Mevzuatı gereği ruhsata tabi işlerin ihalelerine katılan aday ve istekliler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi'ne kayıtlı olma zorunluluğu getirildi.

Mal alımı ihalelerinde de numune isteme, sunma ve değerlendirme işlemlerine ilişkin hususlar ayrıntılı olarak düzenlendi.

Düzenlemeler, 23 Haziran'da yürürlüğe girecek ve ilanı veya duyurusu bu tarih ile sonrasında yapılan ihalelerde geçerli olacak.

 

 

AA