Advertisement
HABERLER ABONE OL

Kamu işletmelerinin 2019'da faaliyet zararı bir önceki yıla göre azalırken, 2019'da bu işletmeler dönem zararı kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kamu İşletmeleri Raporu'na göre kamu işletmeleri (KİT) sistemi, 2018 yılını 6 milyar lira faaliyet zararı ile kapatırken, geçen yıl ise faaliyet zararı 1,3 milyar lira oldu.

Faaliyet zararındaki azalışa rağmen olağan dışı gelir ve karlar kalemindeki düşüş sonucu KİT sisteminin 2019 yılı dönem karı azalarak 924 milyon lira oldu. Vergi ve yasal yükümlülüklerinin ardından sistemin 2019 yılı dönem net zararı 1,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Kamu işletmelerinin brüt satışları, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artışla 153,46 milyar liraya çıktı. KİT'lerin toplam aktif büyüklüğü ise aynı dönemde 16,5 artarak 278 milyar lira oldu.

KİT sisteminin toplam aktif büyüklüğü 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 16,5 artışla 278 milyar liraya yükseldi. Aktif büyüklüğünün gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı ise yüzde 6,5 olarak hesaplandı. Aktif büyüklükteki artış da ağırlıklı olarak duran varlıklar ve stoklardaki artıştan kaynaklandı.

Portföyde 28 kamu işletmesi yer alıyor

Geçen yıl sonu itibarıyla Bakanlığın portföyünde toplam 18'i KİT, dördü kamu bankası ve altısı diğer kuruluş olmak üzere toplam 28 kamu işletmesi yer aldı.

Toplam öz kaynak büyüklüğü 2019'da yüzde 10,1 artışla 163,8 milyar liraya çıktı.

Bazı KİT'lerin nominal sermayelerinde yapılan artışlar sonucunda KİT sisteminin toplam nominal sermayesi 2018 yılına göre yüzde yüzde 15,4 artış gösterdi ve 183,5 milyar liraya yükseldi. Bu KİT'lerin ödenmiş sermayelerindeki artış ise KİT sisteminin toplam ödenmiş sermayesini yüzde 14,9 artırarak 161,6 milyar liraya çıkardı.

KİT sisteminin pasif yapısı incelendiğinde, öz kaynakların yabancı kaynaklara oranla daha fazla olması dikkati çekti. Öz kaynaklar, toplam pasifin yüzde 59'unu oluştururken yabancı kaynakların oranı yüzde 41 olarak belirlendi.

AA