Advertisement

Kamunun bu yıl imalat sanayisi yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği sektör 346 milyon 180 bin lira ile kimya olurken, gıda sektörü ikinci sırada yer aldı.

AA muhabirinin 2020 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, 10 sektörü kapsayan imalat sanayi yatırımları için ayrılan ödenek geçen yıla kıyasla yüzde 22 artarak 1 milyar 22 milyon 664 bin liraya yükseldi.

Bunlar arasında ödeneği geçen yıla göre en fazla artan sektör ise "kimya" oldu. Kimya sektörünün ödeneği geçen yıla göre yüzde 66 artışla 346 milyon 180 bin liraya ulaştı.

Bu sektör içinde en fazla kaynak tahsisi ise 300 milyon lirayla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapıldı. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 35 milyon lira, Toprak Mahsulleri Ofisine 11 milyon 180 bin lira ödenek tahsisi öngörüldü.

Kimyayı, 228 milyon 981 bin lira ile gıda sektörü takip ederken, bu kapsamda en yüksek ödenek de 101 milyon 952 bin lira ile Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğüne ayrıldı.

Üçüncü sıradaki KOBİ ve girişimcilik için tahsis edilen ödenek tutarı da geçen yıla kıyasla yüzde 12 artarak 152 milyon 135 bin liradan 170 milyon 583 bin liraya yükseldi.

En fazla ödenek artışı elektrikli makine sektöründe

Ödenek artış oranları açısından bakıldığında ilk sırayı elektrikli makine sektörü aldı. Bu sektör için ayrılan ödenek 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 99 artarak yaklaşık 20 milyon lirayı buldu.

Elektrikli makineyi yüzde 66 artışla kimya sektörü izledi.

Standardizasyon ve kalite sektörü için ayrılan ödenekte değişiklik yapılmazken, demir çelik ve demir yolu taşıt sanayi sektörleri için ayrılan ödenek kısmen azaldı.

Kamunun imalat sanayi yatırımları için ayrılan ödenek (bin Türk lirası) ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:

SEKTÖRLER 2019 2020 Değişim (Yüzde)
Kimya 207.454 346.180 66
Gıda 213.846 228.981 7
KOBİ ve Girişimcilik 152.135 170.583 12
Demir çelik 85.400 70.000 -18
Elektriksiz makineler 56.000 70.000 25
Demir yolu taşıt 53.963 51.769 -4
Basım sanayi 34.839 37.776 8
Standardizasyon ve kalite 27.282 27.282 0
Elektrikli makine 10.000 19.936 99
Dokuma ve giyim 140 157 12