Advertisement
ENERJİ ABONE OL

Elektirk piyasası kanunu ve bazı kanunlarda değişikler yapılmasına dair kanun teklifi TBMM enerji komisyonun da kabul edildi ve önümüzdeki haftada yasalaşması bekleniyor.

Konu hakkında Bloomberg HT’ye açıklamada bulunan Enerji Hukuku Enstitüsü Başkanı Süleyman Boşca şunları söyledi:

Teklifin komisyondan geçen metinine baktığımızda maden, doğal gaz ve elektrik sektörü ile ilgili düzenlemelerin getirildiğini görüyoruz. Özellikle elektrik sektörüne ilişkin düzenlemelere baktığımızda lisansız elektrik üretim tesislerinin teyit mekanizmasını desteklemek için o yıllık sürelerinin bitiminde itibaren uygulanacak fiyat ile 31.12. 2020 tarihinden sonra işletme tesislerine destek çıkması için Cumhurbaşkanı kararı ile düzenlenmiş durumda. Bu düzenleme özellikle lisanslı elektrik üretim tesisleri için önemli çünkü 10 yıllık destekleme mekanizmasından sonraki fiyatın ne olacağı bu tesislerden üretilen elektriğin ne gibi değerlendirileceğine ilişkin bir belirsizlik söz konusuydu. Dolayısıyla bu düzenleme ile bu belirsizlik ortadan kalmış olacak.

Bunun dışında bir takvim yılında YEKDEM’e tabi olmak isteyen elektrik tesisleri için 31 Ekim yerine EPDK’nin belirleyeceği tarihe kadar başvuru yapmalarına yönelik bir düzenleme mevzu konusu. Bunun da önemli bir düzenleme olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 31 Ekim YEKDEM’e gün bazı düzenlendiği için uygulamada bir takım sıkıntıları meydana getiriyordu. Dolayısıyla burada EPDK’nın belirleyeceği tarih piyasada bir esnekliği sağlayacağını düşünüyoruz.

Yenilenebilir enerji kanununda ekte bir sayılı cetvelde değişikliğe gidildiği ve 10 Mayıs 2019 tarihinden itibaren bağlantı mektubundan çağrı almaya hak kazanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisansız elektrik üretimi faaliyeti kapsamında tesisler için uygulanacak fiyatın EPDK tarafından ilan edilen ve kendi abone grubuna ait perakende tek taraflı aktif enerji bedeli olarak belirlendiğini söyleyebiliriz.

Elektrik piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişilerin anti işlemlerle kurum iznine tabi olduğu elektrik piyasası kanunu düzenlenmiş durumda. Bu kapsamda mevcut düzenlemede halka açık şirketlerde yüzde 5 diğerlerinde yüzde 10 ve üzerinde sermaye payı değişiklikleri ile kontrol değişikliği ile doğrayacak her türlü işlem kurur iznine tabi tutulmuş durumda. Düzenlenin amacı elektrik sektöründe rekabetçi yapısının oluşturulması olduğunu görüyoruz.