Advertisement

Info Yatırım, Kardemir ile ilgili yayımladığı bir araştırma raporunda, şirket için hedef fiyatını 11 TL olarak belirlerken, satışların 2021 yılında yüzde 78 artmasını öngördü.

İmalat sektörünün hizmet ve inşaattan çok daha iyi performans gösterdiğini belirten aracı kurum, buna rağmen Kardemir’in 2020 yılında satışlarını yıllık yüzde 5,8 artırdığına dikkat çekti.

2020’nin ikinci çeyreğinde çelik fiyatlarının yüzde 20 civarında düşüş kaydettiğini belirten Info Yatırım, mali teşvik ve parasal genişleme paketleriyle beraber çelik fiyatlarının yılın ikinci yarısında yüzde 60 civarında yükseldiğini ve yükselmeye devam ettiğini vurguladı.

Kurum, çelik fiyatlarının yüksek bir döngüsellik sergilediğine değinirken, uzun dönemde çelik fiyatlarının düşmesini beklediklerini fakat buna rağmen Kardemir’in yüksek tek haneli büyüme rakamları kaydedebileceğini belirtti.

Şirketin son zamanlardaki performansının sürdürülebilir bir ilerlemeye işaret ettiğini belirten kurum, hisse için hedef fiyatını 11 TL olarak belirlediklerini ve hissenin küresel benzerlerinden yüzde 40 iskontolu işlem gördüğünü söyledi.

Bu değerlemenin üç nedenden dolayı adil olmadığını belirten Info Yatırım, düşük kaldıraç, yüksek temettü potansiyeli ve yüksek büyüme dinamiklerini bu nedenler olarak gösterdi.