Advertisement

Bilişim sektörünün lider şirketi Karel “BT Yönetiminde Milli Stratejiler Semineri” düzenledi. 24 Ekim Perşembe günü Ankara’da BTK Büyük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın yanı sıra kamu yöneticileri, uzmanlar ve sektör temsilcileri katıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, Karel Genel Müdürü Serdar Tunaoğlu’nun yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, TÜBİTAK, ASO, ULAK, Haberleşme ve Teknoloji Kümelenmesi ve Havelsan’ın Bilişim Yöneticileri sunumlarıyla katıldılar.  

Toplantıda yerli üretim ve millileşme, BT operasyonlarında siber güvenlik, bulut altyapısı, yapay zekâ ve özgür yazılım teknolojileri gibi sektörün temel konuları kapsamlı bir şekilde ve örneklerle ele alınarak değerlendirildi.

Seminerle ilgili bir değerlendirme yapan Karel Genel Müdürü Serdar Tunaoğlu, etkinliğin çok yararlı ve verimli geçtiğini, kapsamlı bir görüş alışverişi ve bilgi paylaşımı yapıldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Büyük bir hacme sahip olan Türkiye Bilişim Sektörü büyüme ve kalkınma sürecine yaptığı güçlü katkının yanı sıra ulusal güvenlik açısından da hayati öneme sahiptir. Bu alanda ülkemizde büyük bir dinamizm ve potansiyel bulunuyor. Sektörümüzün ihtiyacı bu potansiyeli hayata geçirmektir. ABD gibi gelişmiş ülkeler bir yandan kamunun büyük satın alma gücünü kullanarak yerli üreticilerini ve markalarını korumaya alırken, bir yandan da kendi kontrollerinde olabilen yerli telekomünikasyon ürünlerini kullanarak siber güvenliklerini sağlamaya çalışıyor. Türkiye’nin de benzer bir ekonomik ve siber güvenlik anlayışına sahip olması gerekmektedir. Telekomünikasyon ekipmanındaki tüm kamu satın alımlarında gerektiğinde yazılım ve donanımı kontrol edilebilen yerli ürünleri tercih etme gerekliliği büyük önem ve öncelik kazanmış bulunuyor. Bu politikalarla birlikte bilişim sektörü Türkiye’nin kalkınmasına ve güvenliğine büyük bir gayretle hizmet etmeyi sürdürecektir.”