Advertisement

Katmerciler!in 18 Aralık'ta yapılan Genel Kurul toplantısında 2019 zararının geçmiş yıl kârlarından karşılanması kararlaştırıldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Yasal kayıtlara göre hazırlanmış Mali tablolarda 20.022.956 TL net dönem zararı, Katmerciler A.Ş. Yönetimi tarafından TMS / TFRS esasına göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ. Tarafından denetlenen finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden dönem zararı 13.563.910 TL dir. 2019 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net zararın geçmiş yıl karlarından karşılanması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Şirket temettüyle ilgili ayrı bir açıklamada nakit ve pay şeklinde ödeme yapılmayacağını belirtti.