Advertisement

Çini’in Wuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkileri halen devam etmektedir. Ne yazık ki daha bir süre devam edeceği de bilinmektedir.

Virüsün insanların üzerinde yarattığı sağlık ve psikolojik problemler yanında, tüm toplumun sosyal yaşamını tehdit eder duruma geldiği ve bilhassa ekonomik yönden de olumsuz etkilediği bir gerçektir. Virüsün yayılmaya başladığı günden bu güne birçok insan işini kaybetmiş; 65 yaş üzeri vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağından dolayı üretimden soyutlanarak işyerlerini bile açamamış, bakıma muhtaç hale gelmiştir. Kısacası pandemi tüm insanlığın hayatını her alanda olumsuz etkilemiştir. Bu nereye kadar devam edecek, ya da başka bir deyişle insanlar buna ne kadar dayanabileceklerdir.

Bu güne kadar yaşadıklarımız bize Virüsün aşısı bulunana kadar alınacak bir takım tedbirlerle hayatımızı devam ettirmemiz gerektiğini göstermektedir. Aksi takdirde hayatı ve üretimi durdurarak önümüzdeki günlerde çok daha vahim toplumsal olaylara meydan verileceğinden ben şahsen endişe etmekteyim. Dolayısıyla azami derecede koruyucu tedbirler alınarak ve bu tedbirlerden taviz vermeden yeniden hayatın akışını sağlamamız gerekmektedir. Benim şahsi kanaatim bu sürecin sonunda ekonomisini ayakta tutan, üretim yelpazesini muhafaza eden ve geliştiren Ülkeler yeni dönemin süper güçleri olacaktır.

Kilis’e gelince;
Kilis Korona virüs pandemisinin etkilerinden Ülkemizin genelinde olduğu gibi olumsuz etkilenmiştir. Birçok işyerleri kapanmış, üretime ara veren firmalarımız olmuş, zaten zayıf olan ekonomisi tamamen durma noktasına gelmiştir. Suriye’de yaşanan iç savaş nedeni ile 2016 yılından itibaren kendi nüfusundan daha fazla mülteci göçüne maruz kalarak ekonomik sıkıntı yaşayan Kilis bir de Korona virüsün yarattığı olumsuz etkiler ile tam bir ekonomik çöküş yaşamıştır.

Aslında bu sıkıntıları tüm Dünya ile birlikte hepimiz hep beraber yaşıyoruz. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bu şartlarda Ülkemizin geleceğini nasıl şekillendirmemiz gerekiyor? Ben bunun Ülke bazında Millet ve Devlet dayanışması ile göğüsleneceğine inanıyorum.
• Koruma tedbirlerinden taviz vermeden, pandemi kurallarına harfiyen riayet etmemiz gerekmektedir.
• Sanayi üretimi ve tarımsal üretime önem verilerek üretim artışı sağlanmalıdır.
• İhracat seferberliği ilan edilmeli, ihracata finasman desteği verilmelidir.
• İşsizliği önlenmesi amacıyla bu süreçte işçi çıkartılmama şartı ile işyerlerimize asgari ücret desteği ödenmelidir.
• İlave istihdam sağlayan işyerlerimize ücret ve SGK primleri desteği verilmelidir.
• Üretime ve çalışmaya devam eden firmalara pandemi etkileri geçinceye kadar Vergi, SGK, Bağ-Kur prim destekleri sağlanmalıdır.
• Bu süreçte sanayici,iş adamı ve esnaflarımızın ihtiyaç duyacakları düşük faizli ve uzun vadeli krediler devreye alınmalıdır.
• Devletimizce faaliyetlerine ara verilen veya tamamen durdurulan meslek dallarına vergi ve prim ödemelerinde indirimler yapılmalı, bir takım vergiler terk edilmeli, varlıklarını sürdürebilmeleri için kira vb. finansman destekleri sağlanmalıdır.
• Piyasanın canlandırılması amacıyla motor görevi gören inşaat sektörü için destek pakati hazırlanmalı, konut satışlarının teşvik edilmesi amacıyla düşük faizli konut kredisi tahsis edilmelidir.


Saygılarımla,

Hacı Mustafa CELKANLI
Kilis TSO Yönetim Kurulu Başkanı