Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta 2019 sonuna kıyasla yüzde 7,8 artarak 132,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,8 artışla 58,8 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,1 azalışla 53,4 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 sonuna göre yüzde 10,3 artarak 8,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 3,2 yükselerek 21,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10,9 azalarak 12,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 20,1 artarak 16,4 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, ağustosta 2019 sonuna göre yüzde 4,9 azalarak 48,2 milyar dolara geriledi.

- Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 84,5 milyar dolar

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu, ağustosta 2019 sonuna kıyasla yüzde 10,6 artarak 27,7 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,9 azalarak 84,5 milyar dolara indi.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 29 artarak 58,5 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,8 azalarak 73,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları ağustosta yüzde 435,8 artarak 359 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 254 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 41,7'si dolar, yüzde 29,3'ü avro, yüzde 13,4'ü TL ve yüzde 15,6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 181,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 16,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,4, Merkez Bankası'nın yüzde 11,4, özel sektörün ise yüzde 65,2 paya sahip olduğu görüldü.

AA