Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ağustosta 2018 sonuna kıyasla kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,4 artarak 120,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 artarak 57,2 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11 yükselerek 57,1 milyar dolara ulaştı.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, ağustosta 2018 sonuna göre yüzde 14,7 azalarak 9,5 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 8,7 artışla 20,6 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5 yükselişle 13,7 milyar dolara çıktı. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları ise yüzde 4,4 azalışla 13,4 milyar dolara düştü.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, ağustosta 2018 sonuna göre yüzde 2,9 artarak 41 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 91,4 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, ağustosta 2018 sonuna göre tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 1,9 artarak 22,9 milyar dolar oldu. Bu dönemde, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,1 artarak 91,4 milyar dolara çıktı.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar ağustosta geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 4,6 azalarak 46,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 12,9 artarak 73,9 milyar dolar oldu.

Geçen yılın sonunda 99 milyon dolar düzeyinde bulunan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 8,1 azalarak ağustos sonu itibarıyla 91 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 487 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 50,4'ü dolar, yüzde 30,8'i avro, yüzde 13,1'i TL ve yüzde 5,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 172 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,4, Merkez Bankası'nın yüzde 3,7, özel sektörün ise yüzde 77,9 paya sahip olduğu gözlendi