Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Kısa vadeli dış borç stoku, Şubat sonu itibarıyla, 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,5 oranında artışla 130,5 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,2 oranında artarak 54,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,6 oranında artarak 46,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında artarak 11,4 milyar dolar olurken banka hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı önemli bir değişiklik göstermeyerek 15,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 3,2 oranında artışla 16,1 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 26,6 artışla 12 milyar dolara ulaştı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,5 oranında artarak 40,6 milyar dolar oldu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,9 oranında artarak 23,4 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 7,4 oranında artarak 77,3 milyar dolar oldu.