Advertisement

SPK'nın "Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği"nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin işlem yapma yetkisi verilenlerde aranacak şartlar bölümünde yer alan bir maddede düzenlemeye gidildi. Düzenleme kapsamında daha önce maddede "yönetim kurulu" şeklinde yer alan ifadeler, "genel müdür" olarak değiştirildi.

Böylece ilgili madde, yeni yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

"Genel müdür gerekli göreceği ilave bilgileri ve belgeleri talep etmeye yetkilidir. Genel Müdür tarafından istenecek ilave bilgileri ve belgeleri 60 gün içinde tamamlamayanların işlem yapma başvuruları düşer."

İŞLEM YAPMA YETKİSİNİN KALDIRILMASI VEYA İPTAL EDİLMESİ

Yönetmeliğin "işlem yapma yetkisinin tedbiren ya da geçici olarak kaldırılması veya iptal edilmesi" bölümünde de düzenleme yapıldı.

Düzenlemeye göre, borsa yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde, genel müdür tarafından Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda işlem yapma yetkisi verilenlerin yetkisi, tedbiren ya da geçici olarak kaldırılabilecek veya yönetim kurulu tarafından iptal edilebilecek. İşlem yapma yetkisi verilenlerin yazılı talebi üzerine genel müdür kararı ile bu yetkiler geçici olarak kaldırılabilecek. Konuya ilişkin usul ve esaslar ise yönetim kurulu tarafından belirlenecek.

Söz konusu maddeler daha önce yönetmelikte şu şekilde yer alıyordu:

"Yönetim kurulu tarafından borsa yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde, Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda işlem yapma yetkisi verilenlerin yetkisi tedbiren ya da geçici olarak kaldırılabilir veya iptal edilebilir. İşlem yapma yetkisi verilenlerin yazılı talebi üzerine yönetim kurulu kararı ile bu yetkileri geçici olarak kaldırılabilir. Konuya ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulu tarafından belirlenir."