Advertisement

25 yılı aşkın süredir başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere reel sektöre ve bireylere yönelik inovatif ürün ve hizmetler sunan Kredi Kayıt Bürosu (KKB), IDC Finans Teknoloji Ödülleri 2021’de Enterprise Transformation kategorisinde “Konfigürasyon Yönetim Araçları Entegrasyonları” projesiyle ikincilik ödülü, Corporate Banking kategorisinde “TCKN – GSM Doğrulama Hizmeti” projesiyle ikincilik ödülü ve Security & Fraud Management kategorisinde “Üçüncü Taraf Risk Yönetimi Çerçevesi” projesiyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Türkiye'nin önde gelen kurumlarının yer aldığı yarışmada 27 kurumdan 88 proje, finans sektörünün üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan 17 kişilik jüri oylarıyla değerlendirildi.

KKB Genel Müdür V. Veysel Sunman; “Kuruluşumuzdan bu yana ülke ekonomimize, finans ve reel sektöre destek olan yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyor; teknoloji gücümüzle paydaş ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak üzere çalışıyoruz. Bu bağlamda özellikle pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz yenilikçi ürünlerin IDC Türkiye tarafından ödüllendirilmesi bizim için büyük bir mutluluk kaynağı, bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyor, tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kredi Kayıt Bürosu olarak ülke ekonomimizin büyümesi, finans sektörünü güçlü kılan etkili risk yönetim araçlarının oluşturulması ve reel sektörde güvenli ticaretin yaygınlaşması için yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye ve sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Tek noktadan görüntülenebilen envanter altyapısı

KKB’nin hayata geçirdiği “Konfigürasyon Yönetim Araçları Entegrasyonları” projesiyle “Evrensel Yapılandırma Yönetimi Veritabanı” (UCMDB) ürününü kullanan diğer kurumlardan farklı olarak, sadece altyapı bileşenlerini değil, aynı zamanda KKB bünyesindeki uygulama detayları, uygulamalar arası ilişkiler, uygulamalar ile veri varlıkları arasındaki veritabanı, şema, tablo vb. ilişkiler de UCMDB kapsamına dahil edildi. Bu sayede yazılım ve altyapı bileşen detayları ile bu bileşenler arasındaki ilişkilerin tek bir noktadan görülebileceği bir envanter altyapısı oluşturuldu.

Dijital dönüşümde işlem güvenliği

Finans sektöründe işlem güvenliğinin sağlanması ve sektörün bankacılık kanunu kapsamındaki faaliyetlerinde etkin olarak kullanması adına KKB tarafından hayata geçirilen “TCKN – GSM Doğrulama Hizmeti” pandemi koşullarında finansmana ulaşım başta olmak üzere dijital dönüşüm çalışmalarında işlem güvenliğinin sağlanması ve gerekli kontrol/teyit mekanizmalarını en doğru şekilde hayata geçirilebilmesine katkı sağlıyor. Hizmet kapsamında sorgulama yapan kurum GSM numarası ve TCKN bilgisini sistem üzerinden giriş yaparak sorguluyor ve her iki bilginin bankalarda var olan bilgilerde eşleşip eşleşmediğinin kontrolünü gerçekleştirebiliyor.

Kurumsal Risk Yönetimi’nde Paydaş Risk Yönetimi

KKB’nin bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve hizmet kalitesi alanlarındaki öncelikleri dikkate alınarak kurumun hizmet sağlayıcılarından, iş ortaklarına, üyelerinden müşterilerine kadar tüm paydaşlarını kapsayan “Üçüncü Taraf Risk Yönetimi” programı hayata geçirildi. Kapsamı ve yaklaşımıyla eşsiz olan bu proje sayesinde paydaş ve kurulan ilişki özelinde risk yönetimi yaklaşımı oluşturularak kaynaklar riskli alanlara yoğunlaştırılırken otomasyon süreciyle birlikte kişiye bağımlılığın önüne geçilmesi sağlandı ve üst yönetimin karar alma süreçleri iyileştirildi.