Advertisement

2021 yılı, globaldeki sağlık krizi ve geleneksel iş uygulamalarının tamamen değişmesi nedeniyle benzeri görülmemiş bir belirsizlik dönemini temsil ederken, küresel ekonominin yeni çalışma biçimlerine uyum sağlamak zorunda kalması, dijital teknolojiler eksenindeki büyümeyi daha da hızlandırdı.

Bu noktada karşımıza çıkan dijital dönüşüm kavramını, International Data Center (IDC) “karar alma sürecini teknolojiyle dönüştürmek” olarak tanımlıyor ve her büyüklükteki şirket için iş stratejilerinin merkezinde ve yönetim kurulu düzeyinde bir girişim olarak yer alıyor. Her ölçekteki şirket için önem taşıyan dijital dönüşüm kavramı küçük ve orta segmentte yer alan kurumlar, yani KOBİ’ler için de geleceği şekillendiren ve yeniliklere yardımcı olacak en önemli adım.

Pandemi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de uzaktan çalışma ve hatta uzaktan sağlık hizmeti alma gibi benzeri görülmemiş koşullara uyum sağlamak amacıyla dijital dönüşüm yatırımlarını hızlandırmaları için itici bir güç oldu. Bu ivmenin sonucu, 2022’nin küresel ekonominin fiziksel olmaktan çok dijital hale geldiği yıl olmasıyla sonuçlanacak.

IDC’nin öngörüsüne göre, 2026 yılı itibariyle tüm dünyadaki KOBİ’lerin yüzde 70’i dijital olarak daha dirençli olmak ve değişen pazar koşullarından yararlanmak için BT harcamalarını önemli ölçüde artırmış olacak. Dijitalleşme kavramı günümüzde birçok KOBİ’nin sürdürülebilir bir şekilde büyüme sağlaması açısından önemli bir yatırım anlamını taşıyor.

E-ticaret optimizasyonu, müşteri memnuniyetini artırma, iş birliği araçlarına yapılan yatırımlar, bir yandan beraberinde gelen güvenlik yatırımları ve uyulması gereken regülasyonlar KOBİ’leri dijital öncelikli stratejileri benimser hale getiriyor. Esneklik ve direnç, kriz dönemi boyunca dijitalin temel faydası oldu ve hızlı adaptasyon, dijital ekonomide rekabetin temel farklılaştırıcısı haline geldikçe, önemi daha da artacak.

Dijital dönüşüm KOBİ'lerin hayatta kalması için bir ihtiyaç haline geldi

Dijital dönüşüm, KOBİ’lerin hayatta kalması için gerekli hale geldi diyoruz ancak dönüşüm avantajları elde etmek için daha fazla organizasyonel uyum gerekiyor. IDC’nin Haziran 2021’de globalde yapmış olduğu bir araştırmada dijital dönüşümün ‘öncelik olmadığını’ söyleyen küçük ve orta ölçekli işletme sayısı yüzde 19,1 azaldı.

Ve KOBİ’lerin yalnızca yüzde 14,3’ü, bir önceki yılki yüzde 24,6’dan düşüşle, dijitallikte geri kalmış olmakta kararlı. Dijital dönüşüme yönelik tutumun önemli ölçüde değişmesiyle birlikte, endişenin odak noktası artık güçlü bir şekilde bu kararları hayata geçirmek haline geliyor.

Bu sonuçların da gösterdiği gibi, KOBİ’ler dijital yeteneklere giderek daha fazla yatırım yapıyor. Büyük ölçekli kurumlar ile karşılaştırdığımızda, küçük ve orta ölçekli firmaların ürün ve hizmet dönüşümünün daha az yıkıcı olduğu görülüyor. Belli ölçekteki bu kurumların çoğu, işletmelerindeki başarısızlık olması durumunda çok az finansal güçleri olduğuna inanıyor ve bunu ek veya daha düşük öncelikte bir maliyet kalemi olarak gördükleri için dijitalleşmeye başlamakta tereddüt ediyor.

Teknoloji yatırımları açısından önümüzdeki 12 ay içerisinde KOBİ’lerin yüzde 46’sı yapay zeka ve makine öğrenmesine odaklanacağını belirtiyor. Böylece iş süreçlerini daha verimli hale getirmek, süreçlerin optimizasyonunu sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırarak rekabette daha iyi bir konuma gelmek mümkün olabiliyor.

Yüzde 42’lik bir kesim büyük veri ve analitik teknolojilerine yatırım yaparak giderek artan karmaşık veriden anlamlı bilgiler elde etmeyi ve işe değer katmayı hedefliyor.

Mobil platformlara yatırım ve ilgi artıyor

Ayrıca yüzde 37’sinin mobil platform ve uygulamalara yatırım yapmayı planladığı görülüyor. Giderek daha fazla son kullanıcının mobil cihaz ve uygulamalar üzerinden işlem yapmayı tercih etmesi kurumların da daha gelişmiş platform ve uygulamalara sahip olmasını gerektiriyor.

Son olarak da yüzde 35’inin siber güvenlik teknolojilerine yatırım yapma planı, KOBİ’lerin artan tehditlere karşı kayıtsız kalmayacağını ve güvenli özelinde de farkındalığın arttığını ortaya çıkarıyor.

Dijital dönüşüm dendiğinde sağladığı maliyet avantajları ve kullanım kolaylığı nedeniyle ilk tercihlerden biri olan bulut teknolojileri KOBİ’lerde de, özellikle pandemi ile birlikte daha çok tercih edilir hale geliyor.

Bulut yatırımlarının hangi beklenti ile yapıldığını KOBİ’lere sorduğumuzda yüzde 78’i felaket kurtarma ve yedeklilik, yüzde 69’u uygulama devamlılığı, yüzde 54’ü ise ölçeklenebilirlik ve esneklik özellikleri sebebiyle bulut yatırımlarının cazip hale geldiğini belirtiyor.

Pandemi nedeniyle yaşanan beklenmedik durumlardaki ani talep değişikliği veya çalışma ortamlarının değişmesi, bu ilk üç önceliğin KOBİ’ler tarafından tercih edilmesinin en büyük sebebi olarak karşımıza çıkıyor.

Güvenlik yatırımları hala en kritik konulardan

Güvenlik yatırımları KOBİ’ler için tartışmasız en kritik konulardan biri olmaya devam ediyor. Özellikle yüzde 85’i müşteri verilerini korumayı, 81’i ise kendi verilerini korumayı önceliklendirmiş durumda.

Müşteri memnuniyeti, müşteri yolculuğu veya 360 derece müşteri gibi kavramlar yine son zamanlarda KOBİ’lerin öncelik verdiği konulardan ve bu verileri analiz ederek içgörüler elde etmek organizasyonlar için çok değerli.

Bu amaçla yüzde 84’ü kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için, yüzde 64’ü güvenlik saldırılarını gerçek zamanlı izlemek için ve yüzde 57’si de güvenli uzaktan çalışma ortamı için güvenlik teknolojilerine yatırım yapmak istiyor.

Güvenlik çözümleri dünyası kalabalık ve çözümler birbirine yakın görünse de şirketlerin güvenlik sağlayıcılarını seçerken dikkat ettikleri belli başlı kriterler bu araştırmada da karşımıza çıkıyor.

Küresel uzmanlık KOBİ'ler için en büyük öncelik

Özellikle KOBİ’ler için yüzde 55’lik bir oran ile küresel uzmanlık, teknoloji sağlayıcısını seçerken en büyük öncelik olarak belirtiliyor. Ardından yüzde 50 ile alt yapı uyumluluğu ve yüzde 40 ile daha iyi güvenlik işlevlerine sahip olmak en önemli faktörler olarak öne çıkıyor.

Güvenlik çözümlerinin bulutta veya kurum içi ortamda kullanılması da çözümün türüne göre değişkenlik gösteriyor. KOBİ’lerin yüzde 46’sı e-posta güvenlik yönetimi araçlarını, yüzde 29’u web uygulama güvenliği ve güvenlik duvarlarını, yüzde 27’si de bulut erişimi güvenlik aracısını (CASB) bulut ortamında tutarken; ağ izleme, güvenlik açığı değerlendirmesi ve gelişmiş uç nokta çözümünü daha çok kurum içinde tutmayı tercih ediyorlar.

Bir organizasyondaki başarısız olma riski, şirketin büyüklüğünden, ölçeğinden, çalışan sayısından ve sektöründen bağımsız olarak her durumda mevcut olan bir faktör, ancak geleceklerini güvence altına almaya ve dijital teknolojilerin yardımıyla dayanıklılık oluşturmaya çalışmamak, KOBİ’ler için çok daha büyük bir risk.

İş sürekliliğini, yakın gelecekteki esnekliği, direnci ve büyümeyi sağlamak için özellikle şimdi; süreçlerini, operasyonlarını ve müşteri etkileşimlerini dijitalleştirmeye odaklanmaları ve satın aldıkları teknolojiyi iş stratejileriyle uzlaştırmaları hiç olmadığı kadar önemli.

Değindiğimiz bu noktalar, “Geleceğin Şirketi” olma yolunda evrilen KOBİ’lere dijitalleşmeye yolculuklarında rehberlik edecek. Özetleyecek olursak günümüzde teknolojinin ve veri kullanımının geldiği noktayı göz önünde bulundurursak dijitalleşme KOBİ’ler için bir seçenek değil hayatta kalma meselesi.

Bulut Bilişim sayfası Microsoft Türkiye’nin destekleriyle hazırlanmaktadır.