Advertisement
HABERLER ABONE OL

 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lere 5 başlık altında Ar-Ge'den girişimciliğe, laboratuvar hizmetlerinden uluslararasılaşmaya kadar pek çok alanda destek veriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, KOSGEB tarafından işletmelere, "Girişimcilik", "Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme", "İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma", "KOBİ Finansman" ve "Laboratuvar Hizmetleri" başlıklarında destekler sağlanıyor.

Girişimcilik Destek Programı ile ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olarak görülen girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amaçlanıyor. Program kapsamında 50 bin lira geri ödemesiz, 100 bin lira geri ödemeli olmak üzere 150 bin lira destek veriliyor.

Kurum ayrıca, yeni işletmelerin kurulmasını, sürdürülmesini sağlamak için geleneksel girişimcilere 60 bin liraya, ileri girişimcilere 360 bin liraya kadar Girişimciliği Geliştirme Destek Programı altında katkı sağlıyor. Programla girişimcilerin iş kurma, yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını ve modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliğini artırmak amaçlanıyor. Yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının artırılması, ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulması ve sürdürülmesi de hedefler arasında bulunuyor.

- Girişimlerin geliştirilmesine destek

Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Desteği ile araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine 750 bin lira, endüstriyel uygulama projelerine 818 bin lira, KOBİ Teknoyatırım-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ve Stratejik Ürün Destek programlarına ise 5 milyon liraya kadar destek veriliyor.

Bu kapsamda yürütülen "Ar-Ge ve İnovasyon Programı" ile bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikirlere, buluşlara sahip KOBİ'lerin ve girişimlerin geliştirilmesi, yeni ürün, süreç, bilgi, hizmet üretilmesi öngörülüyor.

"Endüstriyel Uygulama Programı" kapsamında ise yeni bir ürün ve hizmetin üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amaçlanıyor.

KOBİ Teknoyatırım-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Programı ile Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerin üretimini, ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımların desteklenerek ihracatın artırılması ve ülke ekonomisine katma değer sağlanması hedefleniyor.

Stratejik Ürün Destek Programı ile ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması planlanıyor. KOBİ'lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması, KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin artırılması, cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlar bu kapsamda destekleniyor.

Ayrıca, KOBİ'lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması, KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi, cari açığın azaltılması hedefi çerçevesinde kapsama uygun yatırımlara destek veriliyor.

- Tematik projelere de destek veriliyor

KOSGEB'in "İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Desteği" adı altında İşletme Geliştirme, İş Birliği, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı, Teknopazar-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama, Genel, KOBİGEL-KOBİ Gelişim, KOBİ Proje ve Tematik Proje destek programları yürütülüyor. Bu 8 başlık altında 60 bin lira ile 10 milyon lira arasında değişen miktarda destekler veriyor.

- Finansal sorunların çözümüne katkı

"KOBİ Finansman Destekleri" başlığı altında, Kredi Faiz Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin finansal sorunlarının çözümü için 300 bin lira destek sağlanıyor. Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı ile de gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ'lerin finansmana erişim imkanlarının artırılabilmesine yönelik Borsa İstanbul AŞ Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmelerinin desteklenmesi için 500 bin liraya kadar katkı sunuluyor.

- İşletmelerin rekabet gücü artırılıyor

KOSGEB'in "Laboratuvar Hizmetleri Desteği" ile işletmelerin ürün kalitesinin artırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması, birçok ürünün yurt içinde üretilmesi için teknik anlamda destek verilmesi ve bilgilendirme amaçlanıyor. Bu kapsamda 5 ilde bulunan 8 laboratuvarda hizmet sağlanıyor.

 

 

 

AA