Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

BLOOMBERG HT- ARAŞTIRMA

Koç Holding, 2021 yılına ait konsolide bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Koç Holding, 2021 yılının son çeyreğinde piyasa beklentisi olan 5,1 milyar TL’nin üzerinde 5 milyar 776 milyon TL net dönem kârı elde etti. Bu rakamla birlikte holdingin 2021 yılının tamamındaki net dönem kârı 2020'e göre yüzde 64 artışla 15 milyar 193 milyon TL’ye yükseldi. 2020 yılında 183 milyar TL gelir elde eden holdingin gelirleri yıllık bazda yüzde 89 artışla 346,7 milyar TL’ye çıktı. Aynı dönemde faaliyet kârındaki artış ise yüzde 106 ile 34,7 milyar TL oldu.

Sektörel bazda Koç Holding’in performansına baktığımızda, finans sektöründe 2021 yılında; düşük kredi risk maliyeti ve güçlü komisyonlarla desteklenen öz kaynak kârlılığı öne çıkıyor. Komisyon gelirlerinde genele yayılan iyileşme, vadesiz mevduatın artan payı ve bireysel kredi büyümesi, güçlü tahsilatlar ile desteklenen daha düşük risk maliyeti olumlu gelişmeler olarak öne çıktı. Diğer taraftan, çekirdek net faiz marjında artan TL fonlama maliyetleri, kaynaklı düşüş finans sektöründeki negatif gelişme oldu.

Arçelik’te toplam gelirler yıllık bazda %67 arttı

Yapı Kredi bankası tarafında ortalama maddi öz kaynak kârlılığı yüzde 12 seviyesinden yüzde 19,6’ya yükseldi. Bununla birlikte, finans sektörünün konsolide net kâra katkısı yıllık bazda yüzde 123 artarak 4 milyar 593 milyon TL’ye ulaştı. Arçelik tarafında toplam gelirler yıllık bazda yüzde 67 oranında artarak 68,2 milyar TL’ye ulaştı. Yurt dışı gelirleri yıllık yüzde 77 artarken, yurt içi gelirler aynı dönemde yüzde 47 büyüdü. Böylece, dayanıklı tüketim tarafından konsolide net kâra katkı yıllık yüzde 17 artışla 1 milyar 311 milyon TL oldu.

Enerji tarafında net kârı destekleyen faktörler rafineri marjlarındaki hızlı toparlanma ve stok kârı etkili oldu. Yıl içerisinde iç talepteki iyileşme, stok kârı, yüksek kapasite kullanım oranı ve 2021 Ağustos ayından bu yana ürün marjlarındaki güçlü artış pozitif katkı sağladı.

Diğer taraftan yüksek doğalgaz fiyatları olumsuz bir etken olarak öne çıktı. Tüpraş tarafında, 2020 yılında ham petrol kapasite kullanım oranı yüzde 75 iken, bu yıl yüzde 81’e yükseldi. Tüpraş’ın net rafineri marjı ise varil başına 1,3 dolardan 5,7 dolara yükseldi. Aygaz cephesinde ise satış hacimleri ton bazında yıllık yüzde 4 oranında büyüdü. Böylece, enerji sektörünün konsolide net kâra katkısı yıllık yüzde 275 artarak 1 milyar 675 milyon TL’ye yükseldi.

Ford Otosan’ın gelirleri %44 yükseldi

Otomotiv sektöründe ihracat anlaşmaları, avantajlı ürün dağılımı ve olumlu kur etkisi etkili oldu. Yılın genelinde ticari araç iç pazarındaki büyüme, olumlu kur etkisi ile güçlü ihracat performansı, ihracat anlaşmaları ve gider kontrolü ile fiyatlama disiplini olumlu etmenlerdi. Diğer taraftan, yarı iletken çip teminindeki aksaklıklar üretim kesintilerine sebep oldu. Yıllık bazda Ford Otosan’ın gelirleri yüzde 44 artışla 71,1 milyar TL’ye, Tofaş’ın gelirleri yüzde 26 artışla 29,7 milyar TL’ye, Türk Traktör’ün gelirleri yüzde 87 artışla 11,6 milyar TL’ye ve Otokar’ın gelirleri yüzde 55 artışla 4,5 milyar TL’ye yükseldi. Böylece, otomotiv sektörünün konsolide net kâra katkısı yıllık yüzde 94 artış ile 7 milyar 12 milyon TL oldu.

Böylelikle, şirketin temettü gelirleri 2020 yılında 1 milyar 158 milyon TL iken, 2021 yılında 3 milyar 497 milyon TL’ye sıçradı. Temettü gelirlerinin dağılımı; Ford Otosan 1.392 milyon TL, Tofaş 564 milyon TL, Arçelik 608 milyon TL, Aygaz 61 milyon TL, Türk Traktör 319 milyon TL, Otokar 179 milyon TL, Yapı Kredi Bankası 45 milyon TL, Tat Gıda 18 milyon TL ve diğer şirketler 321 milyon TL şeklinde oluştu. Tüpraş tarafında son 2 yıldır temettü geliri yer almazken, Arçelik ve Yapı Kredi bankası iki yıl aradan sonra temettü geliri elde etti. Yapı Kredi tarafında BDDK’nın yüzde 10 temettü oranı limitini hatırlatmakta fayda var. Temettü gelirlerinin büyük çoğunluğu ise Döviz veya dövize endeksi gelirleri olan şirketlerden sağlandı.