Advertisement
31 TEMMUZ 2019 "Emsallerimizdeki enflasyon oranı makul reel faiz tanımına girmeli" "Gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için bizim enflasyonumuz dışarıdan gelen sermaye akımlarından çok etkileniyor. Emsal ülkelerdeki faiz oranlarına bakmak zorundayız. Çünkü, rekabet ettiğimiz ülkeler onlar. Yarıştığımız ülkelerle yarışacak cazip faizler vermemiz gerekiyor.