Advertisement
20 MART 2020 KMD/Tınastepe: Kısa çalışma işten çıkarmaların önüne geçebilir Kategori Mağazacılığı Derneği Başkanı Serhan Tınastepe Bloomberg HT'ye AVM'lerin kapatılması durumunu değerlendirdi