Advertisement
26 OCAK 2022 "Parasal sıkılaşmada piyasa açısından ciddi farklar var" Gökhan Şen "Geçen seferki parasal sıkılaşma ile bugünkü parasal sıkılaşma arasında piyasa açısından ciddi farklar var" dedi.