Advertisement

Pandemi döneminde hızlı bir kredi genişlemesi yaşayan Türkiye'de kredilerde normalleşme eğilimi devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın veri setine göre, yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık ortalamalara bakıldığında 23 Ekim haftası itibariyle sektör genelinde kredi büyümesi yüzde 18,10 oldu. Böylelikle sektör genelinde kredi büyümesinde geçen yılın Kasım ayından bu yana görülen en düşük seviye kaydedildi.

Kredi büyümelerinin normalleşmesinde kamu bankalarının kredilerde frene basması etkili oldu. Veri setine göre 23 Ekim haftasında kamu bankalarının kredi büyümesi yüzde 14,47 olarak gerçekleşti. Pandemi döneminde kamu bankalarının açtığı kredi paketlerinin etkisiyle kredi büyümelerinde Mayıs ayında yüzde 134 seviyeleri görülmüştü.

Özel bankaların da normalleşme eğilimine katıldığı izlendi. Özel bankalarda kredi büyümesi 23 Ekim haftası itibariyle yüzde 21,75 ile yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Ticari kredi büyümesi yüzde 13'lere çekildi

Kredilerin dağılımına bakıldığında ticari kredi büyümesindeki yavaşlamanın tek hanelere doğru ilerleyişinin sürdüğü görüldü. Aynı hafta itibariyle ticari kredilerde büyüme yüzde 13 olarak gerçekleşti. Tüketici kredilerindeki görece yüksek seyir ise devam etti. Buna göre ticari kredilerin yüzde 13 büyüdüğü 23 Ekim haftasında tüketici kredilerinde büyüme yüzde 32,64 oldu.

Faizlerde yükseliş sürüyor

Kredi büyümelerinde normalleşme eğilimi faizlerdeki yükseliş ivmesiyle paralel ilerliyor. Son gelen verilere göre 23 Ekim haftası itibariyle ortalama ticari kredi faizleri yüzde 15,74'e yükseldi. Mayıs ayında ticari kredi faizlerinde tek haneli seviyeler izlenmişti.

Benzer şekilde ihtiyaç kredileri faizleri de 23 Ekim haftasında yüzde 18,61 seviyesine kadar yükseldi.