Advertisement

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) raporuna göre 2. çeyrekte küresel borç 4,8 trilyon dolar artışla 296 trilyon dolar ile tüm zaman en yüksek seviyesine yükseldi.

Borç artışının 3,5 trilyon dolarlık önemli kısmı gelişen ülkeler kaynaklı gerçekleşti. Öte yandan 2. çeyrekte ekonomilerdeki hızlı toparlanma ile toplam borcun küresel ekonomiye oranı rekor seviyeden geriledi. 1. çeyrekte yüzde 362 olan toplam borç/GSYH oranı, haziran sonu itibariyle yüzde 353’e geriledi. Bununla birlikte söz konusu oran pandemi öncesi seviyenin üzerinde kalmaya devam etti.

Gelişmiş ülkelerde borç artış hızı yavaşladı

2. çeyrekte gelişmiş ülkelerin borcu 1,3 trilyon dolar yükselişle 205 trilyon dolara (GSYH’nin yüzde 418’i) yükseldi. Artış büyük oranda Euro Bölgesi kayaklı gerçekleşti. ABD’de ise şirketlerin borçlarını azaltması, hane halkının rekor düzeyde artan borçluluğunu dengeledi. Gelişen ülkeler tarafında ise Çin öncülüğünde hızlı borç artışı sürdü.

Türkiye’de borçluluk oranı geriledi

Türkiye’de de borçluluk oranlarında düşüş kaydedildi. IIF raporuna göre kamu borcu/GSYH oranı 2. Çeyrekte önceki yıla göre 1,8 puan azalarak yüzde 39,8’e indi. Bu dönemde borçluluğunu en fazla azaltan kesim reel sektör oldu. Finans dışı şirketlerin borcunun GYSH’ye oranı yüzde 74,92’dan yüzde 68,7’ye geriledi. Finansal sektörün borçluluk oranı yüzde 27,8 ile değişmezken, hane halkının borçluluk oranı yüzde 17,3’ten yüzde 16,6’ya indi.