Advertisement

Dünya Bankası Grubu tarafından hazırlanan “Küresel Ekonomik Beklentiler” raporuna göre, geçen yıl yüzde 1,4'e gerileyen küresel mal ve hizmet ticaretindeki büyümenin 2020 yılında yüzde 1,9'a ulaşması bekleniyor.

 

AA muhabirinin, Dünya Bankası Grubu tarafından hazırlanan “Küresel Ekonomik Beklentiler” raporundan derlediği bilgilere göre, G20 ülkeleri tarafından 2018'den bu yana uygulanan korumacı önlemlerin 1 trilyon dolar değerindeki ticaret akışını yani küresel mal ticaretinin yaklaşık yüzde 7'sini etkiledi.

 

Ticaret ve imalat sektöründeki keskin yavaşlamanın küresel ticarete yük olmaya devam ettiği belirtilen raporda, gelişmiş ekonomiler, gelişen piyasalar ve Çin ve Doğu Asya'nın geri kalanı gibi gelişmekte olan ekonomilerdeki belirgin zayıflık nedeniyle küresel mal ticaretinde geçen yılın önemli bir zaman diliminde daralma görüldüğü vurgulandı.


Raporda, G20 ülkelerinde sermaye ve ara mal üretiminde geçen yıl görülen ciddi düşüşün, ticaret ve yatırımlardaki zayıflığın sürmesi ile tutarlı olduğu, imalat sanayi ihracat siparişlerinin 2018 yılı sonundan bu yana daraldığı ve hizmet ihracat siparişlerinin daha esnek olmakla birlikte yavaşladığı kaydedildi.

Ayrıca, ticaret ve imalattaki yavaşlamanın çeşitli faktörlerden kaynaklandığı ifade edilen raporda, Avrupa ve Asya'da, özellikle otomobil ve teknoloji ürünleri ticaretinde zayıflayan talep ve büyüme yatırımlarındaki yavaşlamanın önemli bir direnç olduğu belirtildi.

Raporda, doğrudan yabancı yatırım akışlarını etkileyen düzenleyici kısıtlamaların sayısının arttığı, ayrıca son zamanlardaki ılımlılığa rağmen, küresel ticaret politikasındaki belirsizliğin ise tarihi zirvelere yakın düzeye ulaştığı kaydedildi.

Politika belirsizliği dünya ticaretinde büyük kayıplara yol açıyor

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinden dolayı artış gösteren politika belirsizliğinin dünya ticaretinde büyük kayıplara yol açtığından bahseden raporda, ticaret gerilimlerinin ticaretin yönlendirilmesi yoluyla bazı yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler üzerinde olumlu etkileri olsa da bu etkinin nispeten küçük olduğu vurgulandı.

Raporda, ticaret sürtüşmelerinin, ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra Japonya ve Kore Cumhuriyeti arasında da arttığı, müzakerelerin devam etmesi ve Çin'in son zamanlardaki tek taraflı tarife indirimleriyle birlikte ticaret gerginliklerinde kayda değer bir düşüş olduğunun görüldüğü bildirildi.

Korumacı önlemlerin, 2019 yılında küresel mal ticaretinin yüzde 5'ini etkileyen çeşitli liberal tedbirlerle kısmen dengelendiği kaydedilen raporda, “ABD-Çin Birinci Aşama anlaşmasının yanı sıra Afrika Kıta Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanması veya uygulanmasında ilerleme, ABD-Japonya ticaret anlaşması ve ABD-Meksika-Kanada Anlaşması gibi diğer olumlu gelişmeler de küresel ticarette ihtiyaç olunan büyümeye katkı sağlayacak.” ifadelerine yer verildi.


Raporda, küresel mal ve hizmet ticaretindeki büyümenin, 2018 yılında yüzde 4 iken geçen yıl yüzde 1,4'e gerilediği ve bu büyüme hızının 2020 yılı içerisinde yüzde 1,9'a ulaşması beklendiği kaydedildi.


Yükselen piyasalarda büyüme 2020 yılında yüzde 4,1'e çıkacak

Raporda, yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin 2020 yılında yüzde 4,1'e çıkacağı öngörüldü ve bu tahminin önceki tahminlerden yüzde 0,5 düşük olması, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde ticaret ve yatırım büyümesinde aşağı yönlü revizyonlara bağlandı.

Yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin büyümesinin ticaret ve yatırım güçlendikçe 2021-22 yılında ortalama yüzde 4,4 seviyesinde istikrar kazanması beklentisine yer verilen raporda, düşük gelirli ülkelerde de büyümenin 2020'de ortalama yüzde 5,7'ye kadar yükseleceği öngörüldü.

Büyük ekonomilerde, ekonomik faaliyetin beklenenden daha belirgin bir şekilde yavaşladığına işaret edilen raporda, zayıf üretim faaliyetinin, gelişmiş ekonomilerdeki büyümeyi azalttığı kaydedildi.


Raporda, Euro Bölgesi'nde yatırım ve ihracatta belirli bir zayıflık olduğu ve birçok ekonomide hedefin altında seyreden enflasyonun para politikasının gevşemesine doğru geniş bir kaymaya neden olduğu belirtildi.

 

İş gücü piyasaları ve hizmetler sektörünün genellikle daha dirençli kaldığı kaydedilen raporda, toplam ekonomik faaliyetin yatırım ve ticarette yumuşaklığın devam etmesi ile 2020'de azalacağı öngörüldü.