Advertisement

Kuru soğan ve taze patates, ihracı yasak ve ön izne bağlı mallar listesine eklendi.

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde yapılan değişiklikle, ihracı yasak ve ön izne bağlı mallar listesine kuru soğan ve taze veya soğutulmuş patates de eklendi.

Buna göre, söz konusu ürünlerin ihracı belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış oldu.

2018 sonunda fiyatları artışa geçen ve 2019'un ilk aylarında fiyatı 8-10 TL'yi bulan kuru soğan ve patateste bu yıl da benzer bir fiyat hareketenin yaşanmaması için söz konusu adımın atıldığı tahmin ediliyor.