Advertisement

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim modeli çerçevesinde lise son sınıflara seçmeli ders olarak davranışsal ekonomi ve finansal matematik derslerini getiriyor.

Yeni açıklanan eğitim modeli çerçevesinde çocuklar ile piyasa arasında bağ kurmayı da hedefleyen bakanlık bu çerçevede öğrencilere haftada dörder saatten olmak üzere yıllık 144 saat finansal matematik ve davranışsal ekonomi dersi alma imkânı sunuyor.

Bakanlık'tan bir yetkilinin Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamaya göre dersler ilk olarak 2023-2024 eğitim-öğretim yılında devreye girecek ve bu süreçte piyasa aktörleri ile üniversite akademisyenlerinin görüşlerine başvurulacak.

Yetkili açıklamasında “Bu dersleri seçmeli olarak 12. sınıfta sunmamızın sebebi çocukların hayatta seçecekleri alanlarla henüz lisedeyken temas haline geçmeleri. Finansal matematik ile çocukların ticaret ve ekonomiyi çözmesini, matematiği yalnızca formüllerden oluşan bir disiplin olarak görmeyi bırakmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ders müfredatının oluşturulması için önlerinde 4-5 yıl gibi uzun bir sürenin olduğuna dikkat çeken yetkili, dersleri kimlerin vereceğinin henüz netleşmediğini fakat bu süreçte piyasa aktörlerinden ve akademisyenlerden gelecek önerilere açık olduklarını; bu kişiler ve kurumlarla birçok işbirliği yapılmasının planlandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim modelini açıkladığı toplantıda “Materyallerimizin, ders kitaplarımızın, içeriklerimizin geliştirilmesine ilişkin, yeni bakış açısına uygun materyallerin geliştirilmesi için hazırlıklar yapacağız ki, yapmaya başladık zaten” ifadelerini kullanmıştı.

“Çocukların, ekonominin yalnızca formül olmadığını anlamasını istiyoruz”

Konuya yakın MEB yetkilisi, çocuklara davranışsal ekonomi dersi ile ekonominin yalnızca formüllerden oluşmadığını, “esas öznesinin insan olduğunu” öğretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynak, “Çocuklara önce kavram bilgisi verip sonra bunu uygulamada görmeyi istiyoruz. Finansal piyasalardan ve ekonomilerden farklı vakaları sunarak bunları analiz ettirebilmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dünyada 17. ekonomi olduğumuzu söylüyoruz fakat bu ne demek? Çocukların bunu merak edip araştırmasını sağlamak istiyoruz. Amacımız çocukların araştırmaya yönlenmesi, finans piyasalarıyla bir şekilde irtibata geçmesi.”

Küresel ekonomi literatüründe ağırlığı gittikçe artan davranışsal ekonomi dalında ilk olarak Daniel Kahneman 2002’de “Hızlı ve Yavaş Düşünmek” isimli kitabı ve Richard Thaler da 2017’de “Dürtme” isimli kitabıyla Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazandı.

Tüketicilerin ve yatırımcıların aldıkları finansal kararları hangi etkiler altında aldıkları, tüketici alışkanlıkları, kayıp-kazanç hissiyatı gibi konuları yakından irdeleyen alan aynı zamanda klasik ekonomi teorisinin, insanların tüm kararlarını mantıklı ve bilgiye tam ve doğru erişimle aldıkları gibi teorilerinin geçerliliğini sorguluyor.

Thaler’a 2017 yılında Nobel ödülünü kazandıran dürtme politikalarının (insanların verimli ekonomik kararlar vermesine yönelik yönlendirici uygulamalar) kamu politikalarında nasıl uygulanabileceğine dair Ticaret Bakanlığı çatısı altında çalışan Davranışsal Aksiyon Takımı (Nudge Turkey) bulunuyor.

İngiltere ve diğer ülkelerdeki Davranışsal Aksiyon Takımları ile de işbirliği içerisinde bulunan ekip aynı zamanda Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi üniversitelerde de çalıştaylar gerçekleştiriyor.  


Akın Aytekin/Bloomberg HT