Advertisement

Türkiye ekonomisi Mart ayında 5,55 milyar dolar cari açık verdi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi açığın 5,7 milyar dolar olması yönündeydi.

Mart ayındaki gerçekleşmeyle 12 aylık cari açık 24,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) değerlendirmesine göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3,36 milyar dolar artarak 6,34 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

Çekirdek gösterge olan Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 314 milyon dolar açık vermişken, Mart'ta 2,48 milyar dolar fazla verdi.

Resmi rezervler geriledi

TCMB verilerine göre ödemeler dengesinin finans hesabı tarafına bakıldığında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişlerin Mart'ta 296 milyon dolar olduğu görüldü.

Aynı dönemde portföy yatırımları 3,05 milyar dolarlık net çıkış kaydetti. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 758 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ise 219 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar 54 milyon dolar net geri ödeme yapmışken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 718 milyon dolar ve 943 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 4,5 milyar dolar net düşüş gözlendi. Net hata noksan kaleminde 1,6 milyar dolarlık giriş oldu.

Merkezi yönetim bütçesi Nisan'da 50,2 milyar TL açık verdi.

Önceki ay bütçe 69 milyar TL'lik açık vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 214,3 milyar TL, bütçe gelirleri ise 164,1 milyar TL olarak kaydedildi.

Nisan ayında faiz dışı dengede ise 31,03 milyar TL'lik açık izlendi.

4 aylık açık 19,4 milyar TL oldu

Ocak-Nisan dönemine bakıldığında ise merkezi yönetim bütçe giderleri 786 milyar TL, bütçe gelirleri 766,6 milyar TL ve bütçe açığı 19,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 682 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 84,6 milyar TL olarak oldu.

Kur korumalı mevduat maliyeti 16,3 milyar TL'ye çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri kur korumalı mevduatın bütçe yüküne ilişkin verileri de ortaya koydu.

Buna göre Nisan ayında mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunmasına ilişkin giderler 4,6 milyar TL oldu. Mart ayıyla birlikte bu enstrümanların bütçe yükü 16,3 milyar TL'ye çıktı.

BOTAŞ'a aktarılan kaynak 130 milyar TL'yi aştı

Hazine, Türkiye'nin doğalgaz ithalatının neredeyse tamamını gerçekleştiren BOTAŞ'a borç verme kalemi altında Nisan'da 5,7 milyar TL kaynak aktarırken, dört aylık dönemde borç verme kalemi altında bütçeden aktarılan tutar 58,16 milyar TL'ye ulaştı. BOTAŞ'a ayrıca ilk dört ayda 5 milyar TL cari transfer yapıldı.

11 aylık kümülatif rakama bakıldığında ise BOTAŞ'ın bütçe yükü 130 milyar TL'yi aştı.

Nakit dengesinde 43,67 milyar TL'lik açık

Nisan ayında Hazine nakit dengesinde de açık kaydedilmişti.

Buna göre, Nisan'da Hazine'nin nakit gelirleri 182 milyar 106 milyon lira, nakit giderleri 226 milyar 377 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 211 milyar 111 milyon lira, faiz ödemeleri ise 15 milyar 266 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 29 milyar 5 milyon lira açık verdi.

Nisan ayında nakit dengesinde 43 milyar 671 milyon lira açık oluştu.

TÜİK, İşgücü İstatistikleri, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2022 verilerini yayımladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde10,2 iken kadınlarda yüzde13,7 olarak tahmin edildi.

Kadın istihdamı yüzde 29,5


İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,0 iken kadınlarda yüzde 29,5 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 238 bin kişi artarak 33 milyon 809 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 34,2 oldu.

Dört genç kadından biri işsiz

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 21,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,5, kadınlarda ise yüzde 26,0 olarak tahmin edildi.

Eh çok istihdam hizmet sektöründe


Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 139 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 70 bin kişi, hizmet sektöründe 292 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,1'i tarım, yüzde 21,8'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 45,2 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 45,2 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü yüzde 22,6

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 22,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,6 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak tahmin edildi.