Advertisement

Bankaların yabancı para yükümlülüklerine karşılık Merkez Bankası (TCMB) nezdinde umumi disponibilite kapsamında bulunduracağı TL cinsinden menkul kıymet tesisinde menkul kıymetlerin değeri TCMB tarafından hesaplanacak.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ve yabancı para yükümlülükler için TL cinsinden menkul kıymet tesisi hakkında tebliğle, bu tebliğin 7. maddesine bir fıkra eklendi.

Eklenen hüküm uyarınca, söz konusu menkul kıymetlerin tesiste dikkate alınacak değeri Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre hesaplanacak.

Tebliğle, bankalar, mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türleri hakkında tebliğ kapsamındaki resmî kuruluşlar ve kamu haznedarlığı yönetmeliği kapsamındaki kurumların, yabancı para yükümlülüklerine karşılık Merkez Bankası'nda yüzde 3 oranında menkul kıymet tesisi yükümlülükleri bulunuyor.