Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2020 yılına ilişkin faaliyet raporu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapılacak kâr transferi rakamını da ortaya koydu.

Buna göre bankanın 2020 kârından Hazine'ye 30,2 milyar lira aktarılacak. 2019 karından ayrılan 5,6 milyar TL ihtiyat akçesinin tamamının hissedarlara dağıtılacağı açıklandı. Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin hesaplamasına göre bu doğrultuda, Nisan ayı içinde 30,2 milyar TL kar aktarımı, 5,6 milyar TL ihtiyat akçesi ve 8,5 milyar TL kurumlar vergisi olarak toplam 44,3 milyar TL Hazine’ye aktarılacak.

TCMB’nin daha önce Resmi Gazete’de açıklanan bilançosuna göre 2020 yılı vergi sonrası dönem kârı 34,5 milyar TL, ödenecek vergi tutarı ise 9,1 milyar TL seviyesindeydi.

Bu doğrultuda TCMB’nin 2020 vergi öncesi kârı 43,5 milyar TL ile önceki yıl gerçekleşen 55,8 milyar TL’ye göre biraz geriledi.

2019 yılında TCMB'nin kârından Hazine'ye 39,1 milyar TL aktarılmıştı. 2019'da TCMB'den Hazine'ye aktarılan kâr transferi, kurumlar vergisi ve önceki yıla ait ihtiyat akçesi toplamı 50,2 milyar TL olarak kaydedilmişti.