Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) anketi Türkiye'de yatırım iştahının azaldığına işaret etti.

TCMB "Yatırım Eğilimi Anketi" sonuçlarını açıkladı. “2021 yılı Bahar dönemi Yatırım Anketi”nde, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1704 işyerinin yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

2021 yılı Bahar dönemi anketi sonuçlarına göre, 2021 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranının yüzde 44,4 ile 2020 yılı Güz döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleştiği gözlendi.

2021 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının 2020 yılına göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, [BG2] grubundaki işyerlerinde yüzde 32,8 ile 2020 yılı Güz dönemine göre daha yüksek bir artış öngörüldüğü, aynı dönemde [BG3] ve [BG4] grubundaki işyerlerinde ise sırasıyla yüzde 33,3 ve yüzde 54,5 ile 2020 yılı Güz dönemine göre daha düşük bir artış öngörüldü.

2021 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarındaki gelişmeler alt kalemler bazında değerlendirildiğinde, bir önceki yıla göre en yüksek artış beklentisinin yüzde 50,7 ile makine ve ekipman kaleminde olduğu, maddi olmayan duran varlıklar ile arsa-arazi, bina ve alt yapı kalemlerinde ise sırasıyla yüzde 41,4 ve yüzde 29,5 oranında artış öngörüldü. 2021 yılında alt kalemlerde yapılması öngörülen yatırım harcamaları işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, tüm gruplarda bir önceki yıla göre en yüksek artış beklentisinin makine ve ekipman kaleminde oldu.

2020'de yatırımlarda en yüksek artış makine-ekipmanda oldu

2021 yılı Bahar döneminde, 2020 yılında yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranının, 2020 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 26,3 olduğu gözlendi

Büyüklük grupları (BG) itibarıyla, 2020 yılında yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranı, [BG2], [BG3] ve [BG4] gruplarındaki işyerleri için sırasıyla yüzde 33,2, yüzde 34,4 ve yüzde 18,6 ile 2020 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşti.

2020 yılı yatırım harcamalarındaki gelişmeler alt kalemler bazında değerlendirildiğinde, bir önceki yıla göre en yüksek artışın yüzde 23,1 ile makine ve ekipman kaleminde olduğu, arsa-arazi, bina ve alt yapı ile maddi olmayan duran varlıklar kalemlerinde ise sırasıyla yüzde 19,4 ve yüzde 14,4 artış gerçekleştiği görüldü. 2020 yılında alt kalemlerde yapılan yatırım harcamaları işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki yıla göre en yüksek artış [BG2] ve [BG3] için makine ve ekipman kaleminde, [BG4] için ise arsa-arazi, bina ve alt yapı kaleminde oldu.