Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılında kaç kere Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştireceğini ve 2022 faiz kararı tarihlerini açıkladı. Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu tarihlerine göre, 2022 yılında 12 tane faiz kararı toplantısı gerçekleşecek.

Merkez Bankası 2021 yılında 12 faiz kararı toplantısı gerçekleştirirken yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 15’ten 17’ye yükseltmişti. 18 Mart 2021’deki toplantıda politika faizini yüzde 17’den 19’a yükselten TCMB Eylül ayına kadar faiz oranlarındaki bu tercihini korumuştu.

23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, art arda aldığı faiz indirimi kararlarıyla politika faizini yüzde 14’e kadar indirmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021’in sontoplantısını 16 Aralık tarihinde gerçekleştirdi.

Merkez Bankası faiz kararı tarihleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2022 yılına ilişkin açıkladığı faiz kararı tarihleri ise şöyle:

 • 20 Ocak 2022
 • 17 Şubat 2022
 • 17 Mart 2022
 • 14 Nisan 2022
 • 26 Mayıs 2022
 • 23 Haziran 2022
 • 21 Temmuz 2022
 • 18 Ağustos 2022
 • 22 Eylül 2022
 • 20 Ekim 2022
 • 24 Kasım 2022
 • 22 Aralık 2022

Merkez Bankası enflasyon raporu ve finansal istikrar raporu tarihleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metninde enflasyon ve finansal istikrar raporuna ilişkin takvimini de açıkladı. Merkez Bankası her sene 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu yayımlıyor.

Merkez Bankası’nın 2022 yılı için belirlediği enflasyon raporu ve finansal istikrar raporu tarihleri ise şöyle:

Enflasyon raporu tarihleri:

 • 27 Ocak 2022
 • 28 Nisan 2022
 • 28 Temmuz 2022
 • 27 Ekim 2022

Finansal istikrar raporu tarihleri:

 • 27 Mayıs 2022
 • 25 Kasım 2022

2022 yılına ilişkin para ve kur politikasının yol haritası niteliğindeki metin yayımlandı.

TCMB 2022 yılına ilişkin para ve kur politikasındaki temel çerçevesinde yüzde 5'lik enflasyon hedefine vurgu yapıldı.

Metinde bu konuda, " Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak
korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde
oluşturulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Buna paralel olarak metinde 2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edileceği ifade edildi.

Çerçevede temel politika aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olduğu belirtildi.

Rezerv opsiyon mekanizması sonlandırılacak

Metinde TCMB'nin zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacağı belirtildi.

Bu çerçevede, 2022 yılında rezerv opsiyon mekanizmasının tamamen sonlandırılacağı, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri
artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmaların önceliklendirileceği ifade edildi.

Finansal istikrar vurgusu

TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edeceğini duyurdu.

Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacağını açıkladı.

Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve
talep dengesine göre oluşacaktır.

Swap miktarı kademeli olarak azaltılacak

Metinde mevcut TL likidite yönetiminin temel bileşenleri olan açık piyasa işlemleri (APİ) ve swap işlemlerinin büyüklüğü, toplam fonlamadaki payları, imkân bazında dağılımı ve teminatlandırma yapısının 2022 yılı TL likidite yönetimi kapsamında gözden geçirileği belirtildi.

Buna göre APİ fonlamasının teminat yapısında Türk lirası cinsi varlıkların payı artırılacak, swap miktarı kademeli şekilde azaltılacak.

Metinde swap vadelerinin kısaltıldığı da vurgulandı. Konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: 27 Aralık 2021 itibarıyla BIST Swap Piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin, 2 hafta vadeli geleneksel yöntemli swap ihalelerine kaydırılmasına karar verilmiştir.

Geleneksel swap ihalelerinde her bir bankanın ihalede verebileceği teklif tutarı toplam ihale tutarının maksimum yüzde 30’u ile sınırlandırılmış, ihaleler için belirlenen toplam swap pozisyonunun kullanılmayan kısmının bankaların kotasyon yöntemiyle yapılan swap işlem limitlerine aktarılması sonlandırılmış ve vade yapıları ölçülü bir şekilde kısaltılmaya başlanmıştır.

Rezervlerin güçlendirilmesi mesajı

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtilirken 2022 yılında da TCMB'nin piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edeceği ifade edildi.

Rezervlerin güçlendirilmesi kapsamında metinde reeskont kredilerinin katkısına da dikkat çekildi. Reeskont kredileri kanalıyla 2022 yılında 16,6 milyar ABD dolarının TCMB net rezervlerine gireceğinin kesinleştiğini söyleyen TCMB 1 Ekim 2021 tarihinde uygulamaya alınan düzenleme ile 2022 yılında rezervlere sağlanacak katkının 2021 yılına kıyasla daha fazla gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Swap görüşmeleri devam edecek

Metinde 2022 yılında diğer merkez bankaları ile swap anlaşmalarının imzalanmasına yönelik
görüşmelere devam edileceği de vurgulandı.

Merkez Bankası faiz kararları tarihleri

Metinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantıları, PPK özetlerinin yayımlanması, enflasyon ve finansal istikrar raporuna ilişkin takvim de açıklandı.

PPK toplantıları PPK özeti internet yayını Enflasyon raporu Finansal istikrar raporu
20 Ocak 2022 27 Ocak 2022 27 Ocak 2022
17 Şubat 2022 24 Şubat 2022
17 Mart 2022 24 Mart 2022
14 Nisan 2022 21 Nisan 2022 28 Nisan 2022
26 Mayıs 2022 2 Haziran 2022 27 Mayıs 2022
23 Haziran 2022 30 Haziran 2022
21 Temmuz 2022 28 Temmuz 2022 28 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022 25 Ağustos 2022
22 Eylül 2022 29 Eylül 2022
20 Ekim 2022 27 Ekim 2022 27 Ekim 2022
24 Kasım 2022 1 Aralık 2022 25 Kasım 2022
22 Aralık 2022 29 Aralık 2022