Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim brüt borç stoku Ocak'ta 1 trilyon 837,6 milyar TL oldu.

Borç stokunun 810,6 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 1.027,1 milyar TL tutarındaki kısmı Döviz cinsi borçlardan oluştu.