Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 822,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 818,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise Döviz cinsi borçlardan oluştu.