Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak ayı toplantısında uzun müddet sıkı duruşun korunacağı mesajını verirken, mevduat faizlerinin yükseldiği ortamda Borsada yerli yatırımcı ilgisinin devam edip etmeyeceği merak konusu.

Piyasa aktörleri özellikle mevduat müşterilerinin borsaya olan ilgisinde bir azalma olabileceğine dikkat çekiyor. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Atilla Esen'e göre Merkez Bankası’nın faiz artışları sonrasında mevduat müşterisinin borsaya gelme iştahı azalıyor ya da borsaya girmek için getiri beklentisi de yükseliyor.

Düşük faiz nedeniyle artan getiri arayışı, pandemi sürecinde evde kalan insanların borsaya online ulaşmanın kolaylığını fark etmesi ve Borsa İstanbul’da yaşanan yükselişin etkisi ile yerli yatırımcı sayısında yaklaşık 1 milyona ulaşan bir artış yaşandığını ifade eden Esen mesafeli sözleşmelerle online hesap açılışının aktif olarak devreye girmesinin, yerli yatırımcı ilgisinin devam etmesine ve yatırımcı sayısının artmasına çok önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Özellikle aracı kurum sayısının az olduğu bölgelerden daha yoğun online hesap açılış talebinin gelebileceğini beklediklerini ifade eden Esen bunun etkisiyle de önümüzdeki dönemde yerli yatırımcı ilgisinin geçen yılki kadar olmasa da devam edeceğini ancak yaz aylarından itibaren oldukça hız kesebileceğini düşündüklerini belirtti.

"BIST 100 için orta vadede beklentimiz 1.700"

Esen, Borsa İstanbul'daki ivmeyi ve beklentilerini de açıkladı. Endekste 1.500 seviyesinin üzerine çıkılmasında özellikle, “Yıldız Pazar” grubunda geri kalan hisselerin yükselişe katılmasının etkili olduğunu belirten Esen bu dönemde ara düzeltmeler yaşansa da kısa sürede 1.580 seviyesi test edildiğini ve beklentilerinin endeksin 1.500 üzerinde kalması durumunda orta vadede 1.700 seviyesine doğru bir yükseliş yaşaması yönünde olduğunu söyledi. Esen, "Piyasalarda düzeltme ya da kâr realizasyonu sürecinin ise pandeminin etkisinin azalacağı yaz döneminde gerçekleşmesini daha olası görüyoruz. Kâr realizasyonunu yaz aylarında beklememizin nedeni ise pandemi döneminde artan bireysel yatırımcı ilgisinin, yatırımcıların asıl iş ve faaliyetlerine dönecek olmasıyla kısmen azalacağı ve bu dönemde reel ekonomiye ilişkin risklerin ön plana çıkma olasılığı." değerlendirmesini yaptı.

Esen, aşılamayla birlikte normale dönüş beklentilerinin artmasıyla bu yıl öncelikle pandemi sürecinden olumsuz etkilenmiş sektör ve hisselerin ön plana çıkacağını belirtti Tabi burada da seçici olmak gerekiyor. Bankacılık sektörü endeksteki yükselişten nasibini almadı. Gelişmekte olan ülkelere yabancı ilgisinin artmasını beklediğimiz önümüzdeki dönemde, Türkiye’ye ve Borsa İstanbul’a yatırım yapacak yabancı yatırımcılar için bankacılık endeksi ucuz görünümü ile ön plana çıkabilir. Bankacılık endeksi içerisinde ise özellikle kredi mevduat makası, takibe dönüşüm oranı ve kredi risk maliyeti dikkate alınarak hisse bazlı seçim yapılabilir.

"Yatırımcılar kredi kullanımı konusunda çok dikkatli olmalı"

Esen yatırımcı ilgisinin artmasıyla sermaye piyasalarında gündeme gelen manipülasyon konusunda da değerlendirmeler yaptı. Esen, "Yatırımcıların öncelikle kredi kullanımı konusunda çok dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca aracı kurumlardaki yatırım danışmanlığı hizmetinden ve araştırma birimi önerilerinden yararlanmaları çok önemli. Burada asıl sorumluluk yatırımcılara düşüyor, kısa vadede çok para kazanma beklentisiyle yanlış ve yetkisiz yönlendirmelere itibar etmemeleri, kendi finansal okuryazarlık süreçlerini de geliştirmeleri çok önemli. Yatırımcıların yatırım yapacakları araçlar ve alacakları risklere ilişkin bilgilenmeye önem vermeleri lazım. Ayrıca getiri beklentilerine, risk toleranslarına ve yatırım vadelerine uygun olan yatırım araçlarına yatırım yapmayı tercih etmeliler." diye konuştu.

"2021'de halka arzlar yoğun şekilde devam edecektir"

A1 Capital Yatırım Genel Müdürü Esen halka arz gündemiyle ilgili olarak da şu değerlendirmeleri yaptı: Gerçekleşen halka arzlarda bireysel müşterilerin hisse taleplerinin karşılanma oranlarının çok düşük olması sebebiyle, mevcut talebin yeni halka arzlar ile dengelenmesi ve karşılanmasını mantıklı görüyoruz. Bu sebeple 2021’de halka arzların yoğun bir şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Halka arzlara aracılık etme konusunda sayıdan çok, niteliğe önem veriyoruz. Bu sebeple belirli bir aktif büyüklükte, kârlılık marjı ve devamlılığı olan şirketlere aracılık hizmeti vermek ve halka açılmalarına vesile olmak için görüşmelerimiz devam ediyor.

Esen A1 Capital'in hedefleri ve uygulamalarıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

A1 Capital tamamen yerli sermayeye sahip, geniş yetkili aracı kurum statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu anlamda emir iletimine aracılık, yatırım danışmanlığı, halka arz ve saklama hizmeti gibi yetkisi kapsamındaki tüm imkânları yatırımcılara sunuyoruz. Sektörde banka kökenli olan ve olmayan toplam 53 aracı kurum aktif faaliyet gösteriyor. A1 Capital olarak, bu aracı kurumlar içerisinde hacim ve işlem sıralamasında ürün bazında ilk 10 aracı kurum içerisinde yer alıyoruz. 150 çalışan ve merkez dâhil 15 şubemizle 10 binin üzerinde müşterimize hizmet üretiyoruz.

Öncelikli hedefimiz bireysel müşteri sayımızı artırmak. Yatırımcılarımıza yakın ve hızlı çözümler sunmayı artırmak için dijital süreçlerimizi güçlendirecek yatırımlara devam edeceğiz. A1 Capital olarak, özellikle dijital altyapılarımızın daha verimli işlemesini, müşterinin kuruma girişinden itibaren dijital olarak karşılandığı ve aldığı hizmetlerin de dijitalleştiği bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Doğru algoritma yapılarını süreçlerimize ekleyecek çalışmalar da yürütüyoruz. 2019 yılında genç ve dinamik bir çağrı merkezi yapısı kurduk. Çağrı merkezimizde yatırımcılarımıza daha yakın hizmet üretmek için 12 olan çalışan sayımızı bu yıl 20’ye çıkarmayı planlıyoruz. Bu süreçleri etkin yürütebilecek yeni mezun ve piyasadan tecrübeli kadroları ekibimize katmayı önemsiyoruz. Aynı zamanda tüm müşterilerimize dokunduğumuz süreçleri daha ölçülebilir ve verimli hale getirmek için IT, çağrı merkezi ve müşteri temsilcileri kadrolarımızı Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği eğitimleri ve kurum içi eğitimlerle geliştiriyoruz.

Ürün bazında ise öncelikle dijital platformları ön plana çıkararak, içeriği daha zengin bir “Hisse Koçu” uygulamasıyla hisse önerilerimizi sunmayı planlıyoruz. Ayrıca hisselerini kendi seçen yatırımcılara doğru hisse seçimine aracılık edecek verileri sağlayan yapıyı da bu sürece dahil etmeyi planlıyoruz. Kurum içinde intranet uygulamaları ve birbiri ile konuşan sistemleri devreye alarak birimler arasındaki bilgi ve taleplerin daha hızlı bir etkileşime dönüşmesini hedefliyoruz. Tüm bunlarla birlikte A1 Capital olarak uzmanlaşmış deneyimli kadromuz ve güçlü teknolojik altyapımızla yatırımcılarımıza, dijital çağın yatırım fırsatlarını etkin yatırım bankacılığı ürün ve hizmetlerini sunan bir uzmanlığa ulaşma hedefiyle çalışıyoruz.

A1 Capital olarak yatırımcılarımızı doğru yönlendirmek adına “Hisse koçu” uygulamamız ile hem piyasa bilgilerini hem de hisse önerilerimizi aktif olarak paylaşıyoruz. Hisse Koçu uygulaması yaklaşık 5 yıldır aktif olarak yatırımcılara sunulan kurumsal bir mobil aplikasyon uygulamasıdır. Hisse Koçu ile kurumumuzun araştırma birimi tarafından hazırlanan genel tavsiye niteliğindeki görüşler ve raporlar müşterimiz olsun olmasın tüm yatırımcılara açık. Ancak daha özel ve anlık al/sat stratejilerimizden, sadece yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalamış ve uygunluk ile yerindelik testlerini tamamlamış müşterilerimiz yararlanabiliyor. Hisse Koçu uygulamasını 2021 yılında yenileyerek aplikasyonun daha kolay kullanılır ve içeriğini yatırımcılara daha fazla destek olacak şekilde geliştirmeyi planlıyoruz ve bu konuda çalışmalarımıza başladık. 2021 yılından itibaren uygulamanın içeriğini de zenginleştirerek, online ve dijital ortamları kullanmayı seven yatırımcılara daha etkin çözümler sunmayı hedefliyoruz.