Advertisement
HABERLER ABONE OL

Bankalarda gerçek kişiler adına açılmış olan ve çek keşidesi dışında ticari işlemlere konu olmayan TL, Döviz ve kıymetli maden cinsinden hesapların mevduat sigortası tutarları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından her yıl yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak.

TMSF'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile tasarruf mevduatı sigorta fonunca tahsil olunacak primlere dair yönetmelikte ek ve değişiklikler yapan yönetmeliğe göre, söz konusu tutar, takvim yılı başından geçerli olmak üzere TMSF tarafından artırılacak.

TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden; tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamı ile katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların her bir gerçek kişi için 150 bin TL'ye kadar olan kısmı sigorta kapsamında bulunuyor.

'Dijital ortam' tanımı eklendi

Yönetmelikle, dijital hizmet vergisi kanununda "çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiği her türlü ortam" olarak tanımlanan "Dijital Ortam" tanımı da yönetmeliğe eklendi.

Yönetmeliğin 10. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, bankalar, tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının sigortalanmasına ilişkin olarak içeriği TMSF tarafından belirlenecek açıklamayı şubelerinin görünen bir yerinde ve dijital ortamda ilan etmek zorunda olacaklar.

Yönetmeliğin mevduat sigortasının belirlenmesine ilişkin hükmü 1 Ocak 2022 tarihinde, diğer hükümleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.