Advertisement
HABERLER ABONE OL

TAHSİN AKÇA

Yurt dışında bulunan para, altın, Döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasına başvuru için 31 Aralık son gün.

Sürenin bir kez daha uzatılmaması halinde yurt dışındaki varlıklarını bu tarihe kadar başvurarak, Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, varlıklarını Türkiye'de serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak.

651 bin çiftçiye vergi iadesi için son 3 gün

Tarım desteklerine vergi muafiyeti getirilmesinin ardından, vergi iadesinden yararlanmak için son başvuru tarihi de 31 Aralık'ta doluyor. Sürenin uzatılmaması halinde çiftçilerin 31 Aralık'a kadar vergi dairelerine başvurulması gerekiyor. Düzenlemeden faydalanacak çiftçi, üretici ve yetiştiricilerin, bulundukları il ve ilçelerdeki vergi dairelerine bizzat giderek ya da e-devlet üzerinden başvurarak gerekli işlemleri yapmaları gerekli. Son olarak Aralık ayı ortasında 651 bin 102 üreticiye 2 milyar 547 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılmıştı.

10 milyona yakın GSS prim borçlusu için son tarih 31 Aralık

Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar anapara borçlarının tamamını ödemesi halinde, gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek.

GSS prim borcunu yapılandıran yaklaşık 1 milyon kişi, bu borcun haricinde 60 günden fazla prim borcu olmaması ya da bu borçlarını taksitlendirmiş olanlar ilk taksitini (30 Kasım 2021'e kadar) ödemiş olmaları halinde sağlık hizmetinden yararlanabilecekler.

Ancak yapılandırmaya başvurmamış ve 31 Aralık tarihine kadar anapara borcunun tamamını ödememiş olanlar, önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme yapılmaması halinde kamu sağlık hizmeti alamayacak.

GSS kapsamında işsizler, okulunu bitirip henüz kayıtlı bir işe girmemiş gençler, işyerini kapatmış olan esnaf, çiftçi ve ev hizmetlerinde çalışan kadınlar bu kapsamda bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında GSS prim borcu bulunanların sayısının yaklaşık 10 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.

VERBİS'e kayıt süresi 31 Aralık'ta doluyor

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt için de son tarih 31 Aralık. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31 Aralık'ta doluyor.

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihinde sona eriyor.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre de 31 Aralık'ta bitecek.