Advertisement

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bu hafta açıkladığı ekonomik reform programını değerlendirdi. Moody's Türkiye'de yapısal problemlerin devam ettiğini ve açıklanan reform programının içeriğinin zayıf olduğunu belirtti.

Yeni programda kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmeye odaklı bazı adımlar atıldığı, ancak Eylül 2018'de açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda olduğu gibi bu programda da birçok önemli politika alanına dair fazla detay verilmediği belirtildi.

Moody's bankacılık sektörü önlemlerinin kredi destekleyici olduğunu ancak tahsili gecikmiş alacakların seviyelerine dair de belirsizliğin sürdüğünü bildirdi. Moody's, "önemli özel bankaların grup 2 kredi ortalama rasyosunun %14 olduğunu düşünüyoruz. Bu, Mart ayının sonunda %4.2 olarak açıklanan resmi tahsili gecikmiş alacak oranı artış potansiyeli için iyi bir gösterge..Yaklaşık % 17 sermaye yeterlilik rasyosu bu bozulmaya karşı tampon oluşturuyor. Ancak TL'deki daha fazla değer kaybı ile birlikte bu oranın kırılganlığı sürüyor" yorumunu yaptı.

Moody's enflasyonun yıl sonunda %17 olacağını öngörürken TL'deki zayıflık, bazı vergi indirimlerinin süresinin dolması gibi nedenlerle yukarı yönlü riskler de olduğunu bildirdi. Kurum büyümeye dair ise "2019 yılında % 2 küçülme bekliyoruz" yorumunu yaptı. Kurum bu yıl bütçe açığının ise % 3.3 olmasını bekliyor. 

Sermaye çıkışı riski sürüyor

Türkiye'den daha fazla sermaye çıkışı riski olduğunu ifade eden kurum "reform programına dair detaylar netleşmedikçe TL üzerinde süregelen baskı ve açılan tahvil spreadleri önemli olacak. Ekonominin jeopolitik riskler ve özellikle ABD Kongresi'nden gelebilecek yaptırım olasılığı dahil bir takım dış risklere maruz kalabileceği bir dönemde, hükümetin piyasadaki volatiliteyi önleyebilmesi için bu özellikle önemli olacak" ifadelerini kullandı.