Advertisement

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi.

Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ile İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de ileri atık su arıtım tesisi, arıtma çamuru işleme ve bertaraf tesisi, atık geri kazanım ve bertaraf tesislerini kurmayan mahalli idarelere, iş termin planlarını Bakanlığa sunmaları için 6 ay süre verilecek.

Verilen sürede iş termin planları sunulmaz veya iş termin planlarında belirtilen sürelere uyulmazsa, Bakanlık, bu tesisleri mahalli idareler adına resen yapabilecek ve bu tesisleri işlettirebilecek.

Denizlerde kirliliğe yol açan atıklara verilen cezalar artırılacak.

Tamamlanan yapıların izlenmesini kolaylaştırmak için "bina kimlik sertifikası" uygulaması getirilecek.

Mahalli idarelerin Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştireceği projelerin hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklık olmaması için Blokajlı Banka Hesabı sistemi kurulacak.

Bina kimlik sertifikası alan yapılar, 5'er yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenecek.

Tarımsal desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunduğu halde, meri mevzuat uyarınca bazı gerekçelerle bunlardan yararlanamayanlara, gerçek üretim yaptığının tespiti halinde hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılacak.