Advertisement

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, nakitsiz toplum hedefiyle nakit operasyonundan kaynaklanan maliyetin de ortadan kalkacağını, basılması, taşınması, saklanması ve operasyonu dikkate alındığında Türkiye'de nakitin yıllık maliyetinin 7 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Bloomberg HT televizyonunda Finansal teknoloji programına konuşan Canko, bu maliyetin gelişmiş ülkelerde GSYH’nın yüzde 0.5’i civarında olduğunu belirtti.
Nakitsiz toplumun demenin kayıt dışı ile mücadele demek olduğunun altını çizen Soner Canko, nakitsiz toplum derken aslında “daha az nakitli” bir hayattan bahsedildiğini belirtti.

 

'KARTLI ÖDEMLERİN PAYI YÜZDE 70-80 BANDINA ÇIKMALI'
Nakitsiz toplumun ekonominin kalkınması için kritik yapı taşlarından biri olduğuna inandıklarını ifade eden Canko, "Ödemelerin dijitalleşmesiyle; vergi gelirleri artar ve vergi yükü adil bir şekilde dağılır. Suç gelirlerinin aklanması güçleşir, suçla mücadele kolaylaşır. Bireylerin finansal sisteme dahil olması sağlanır, finansal sistemin etkinliği artar" diye konuştu. Türkiye'de hanehalkı tüketimi içinde kartlı ödemelerin payının 2000 yılında yüzde 9 olduğunu, bugün ise yüzde 41 seviyelerine geldiğini belirten Canko, bu noktada yüzde 70 -80 bandının güzel bir hedef olduğunun altını çizdi.

'KDV HASILATINI ARTIYOR'

Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu liderliğinde yapılan ampirik bir çalışmayı hatırlatan Canko, kredi kartı başına alışveriş tutarındaki yüzde 1’lik artışın KDV hasılatını yüzde 1.64 artırdığını, banka kartı başına nakit çekim tutarındaki yüzde 1’lik artış ise KDV hasılatını yüzde 1.7 azalttığını söyledi.

'JAPONYA TEŞVİK BÜTÇESİ AYIRDI'
Almanya ve Japonya gibi ülkelerde nakit ödeme payının yüzde 80’lerde olduğu ülkelerin nakit yönetiminin yarattığı yüksek maliyeti ortadan kaldırmak için kart kullanımı ve nakitsiz toplumu teşvik eden önemli uygulamaları hayata geçirmeye başladığını söyleyen Canko, "Japonya Ekonomi Bakanlığı’nda nakitsiz ödemeleri yaygınlaştırmak misyonu ile bir birim oluşturdu, bu birimin hedefi 2025 yılına kadar nakitsiz ödemeleri iki katına çıkarmak. Bunun için ayrılan ilk bütçe 4 milyar dolar idi ancak şu an bütçe 7 milyar dolara kadar çıktı. Ekim ayından başlamak üzere, kartlarla veya mobil cihazlarla yapılan ödemelerde, büyük iş yerlerinde yüzde 2, küçük iş yerlerinde yüzde 5 indirim yapılıyor. Mikro ödemelerde indirim oranının daha yüksek olması, mikro ödemelerin dijitalleşmesi için önemli bir teşvik" diye konuştu.