Advertisement

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinde bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,6 olarak gerçekleşen reel GSYİH artışı, ikinci çeyrekte yüzde 0,5 oldu.

OECD'nin 2019'ın ikinci çeyrek büyüme verileri açıklandı. Buna göre, OECD bölgesinde bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,6 olarak gerçekleşen büyüme, ikinci çeyrekte yüzde 0,5'e geriledi.

Geçici veriler baz alınarak yapılan hesaplamada, büyük ekonomilerden Japonya'da aynı dönemde büyüme yüzde eksi 0,7'den yüzde 0,4’e gerileyerek önemli bir düşüş kaydetti.

Bu yılın birinci çeyreğine kıyasla ikinci çeyrekte büyüme oranı ABD'de yüzde 0,8'den yüzde 0,5’e, Almanya'da da yüzde 0,4'den eksi yüzde 0,1'e ve Fransa’da yüzde 0,3'den yüzde 0,2'ye geriledi.

İtalya’da bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,1 olan büyüme, ikinci çeyrekte yüzde 0’a ve İngiltere'de ise büyüme yüzde 0,5’den eksi yüzde 0,2'ye düştü. 

Söz konusu dönemde Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nde büyüme, sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 0,4’ten yüzde 0,2’ye geriledi.

Geçici rakamlara göre, OECD bölgesinde bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme oranı yüzde 0,5 olarak gerçekleşti. Söz konusu oran, 2018'nin ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 olmuştu.

OECD bölgesinde bu yılın ilk çeyreğinde 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 1,7 artan GSYH, ikinci çeyrekte yüzde 1,6 yükseliş kaydetti. Yedi büyük ekonomi arasında ABD yüzde 2,3 ile çeyreklik en yüksek büyüme oranına sahip olurken, İtalya yüzde 0 ile en düşük büyüme oranına sahip ekonomisi oldu.