Advertisement

Paris merkezli kuruluş, yaklaşık 140 ülkenin Ekim ayında vergilendirmeyi kapsamlı bir şekilde tekrar değerlendirmeyi kabul etmesinden sonra hazırladığı maddeleri yayımladı . Anlaşmanın iki sacayağından ilki, çok uluslu şirketlerin vergilendirilen karlarını faaliyet gösterdikleri yerlere göre yeniden tahsis etmeyi öngörürken, ikincisi ise asgari vergi getirilmesini içeriyor.

OECD'nin üst düzey vergi yetkilisi Pascal Saint-Amans Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bugün yayınlanan taslağın modelleri, iki ayaklı bir çözümün geliştirilmesinde önemli bir yapı taşıdır ve Ekim ayında varılan siyasi anlaşmanın temellerini uygulanabilir kurallar bütününe dönüştürür" ifadelerini kullandı.

Siyasi liderler, Ekim paketini vergi kaçakçılığını azaltacak ve hükümetler arasında son yıllarda kamu maliyesini yıpratan en düşük oranları sunma yarışına son verecek bir "devrim" olarak karşıladılar. OECD, asgari vergi ayağının dünyadaki ülkeler için yılda yaklaşık 150 milyar dolar ek gelir sağlayabileceğini belirtiyor.

Maddeler, başka bir ülkenin yetki alanındaki çok uluslu bir firmanın kârları %15'ten az vergilendirildiğinde ilgili hükümetlerin tamamlayıcı bir ek vergi uygulayarak açığı kapatmasını öngörüyor. Bu vergilendirme yalnızca küresel geliri 750 milyon Euro (843 milyon dolar) üstünde olan şirketlere uygulanacak.

OECD tarafından Pazartesi günü yayımlanan belgeler, firmaların maddi varlıklara ve bordro maliyetlerine dayalı olarak asgari vergiye maruz kalmalarını azaltmalarına olanak tanıyan "oyma" konusunda daha fazla rehberlik sağlıyor. Yeni kuralların devreye girmesiyle, bu tür muafiyetler 10 yıl içinde aşamalı olarak azaltılacak.

Küresel asgari vergi, devlet kurumları, uluslararası ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya emeklilik, yatırım ve gayrimenkul fonları için geçerli olmayacak.

Asgari vergiden ayrı olarak OECD, dünya çapındaki hükümetlere neredeyse yarısı Amerikan menşeli olan en büyük 100 çok uluslu şirketi vergilendirme hakkı verecek olan birinci ayağın nasıl uygulanabileceği üzerinde çalışıyor. Anlaşmanın bu kısmı ABD Kongresi'nde engellerle karşılacak olsa da, OECD hala 2023'te her iki sütunun da uygulanmasını hedefliyor.