Advertisement

OECD Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahminini eksi % 0.3'ten artı % 0.3'e, 2020 beklentisini ise % 1.6'dan % 3'e yukarı yönde revize etti.

2019 enflasyon tahmini %15.8, 2020 enflasyon tahmini %13.2 oldu. 2019 cari denge/GSYH tahmini %0.3, 2020 için ise eksi % 0.7 oldu.

OECD'nin Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türk ekonomisinde büyümenin son aylarda toparlandığı, hükümet teşviklerinin iç talebi tahmin edilenden daha fazla canlandırdığı, TL'nin değer kaybının da ihracatı desteklediği belirtildi. Raporda "Ancak zayıf dış ticaret talebi, jeopolitik belirsizlikler, özel sektör bilanço sorunları büyümeyi %3 civarında tutar, bu da potansiyelin altında" değerlendirmesine yer verildi.

Yatırımcı güveninin kırılgan kalmaya devam ettiği, yatırımlarda da sert düşüş olduğu ifade edildi. Uluslararası güven ortamının yeniden sağlanması için makroekonomik çerçevenin sadeleştirilmesi ve daha şeffaf hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toparlanma sürse de belirsizliklerin yüksek kaldığı, 2020 ve 2021'de büyümenin % 3 civarında kalacağı öngörüldü. Dezenflasyon sürecinin devamı için para politikasının sıkı kalmaya devam etmesi gerektiği ifade edildi.

OECD 2019 yılında küresel büyümenin % 2.9 ile finansal krizden beri en düşük seviyede olacağını belirtirken 2020 beklentisini % 3'ten % 2.9'a düşürdü. Zayıf ticaret ve yatırımların uzun vadeli büyümeyi tehdit ettiği ifade edildi. Aşağı yönlü risklerin gerçekleşmesi halinde küresel büyümede daha fazla yavaşlama görülebileceğinin altı çizildi.

2019 ABD GSYH tahmini %2.3 'e düşürülürken, Euro Bölgesi tahmini % 1.2'ye, Çin tahmini ise % 6.2'ye yükseltildi. 

 

 

 

Kapat