Advertisement

OYAK Yatırım paylarının halka arzı 2-4 Haziran 2021 tarihleri arasında talep toplama işlemi ile tamamlanırken Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre 18,65 TL'lik fiyata sahip halka arzın toplam büyüklüğü 525,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arz kapsamında ek satış hakkı kullanılmadı.

OYAK Yatırım’ın sermayesinin 88,3 milyon TL’den 94 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 5,7 milyon TL nominal değerli pay ve mevcut ortaklardan Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun sahip olduğu 22,5 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 28,2 milyon TL nominal değerli pay halka arz edildi ve tamamı satıldı.

2,1 kat talep geldi

Halka arzda toplam 50 bin 834 yatırımcıdan halka arz edilen 28.200.000 TL nominal değerli payların 2,1 katına denk gelen 58.031.418 TL nominal değerli dağıtıma konu pay talebi geldi.

Açıklamaya göre toplam halka arzın yüzde 30 oranında 8,5 milyon TL nominal değere karşılık gelen yurtdışı kurumsal yatırımcılara yapılan tahsisat içerisinde, toplam tahsisatın yüzde 20’sine karşılık gelen 1,7 milyon TL nominal bedelli paylar yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatına kaydırıldı.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 28,2 milyon TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 35’ine denk gelen paylar yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzder 41’ine denk gelen paylar yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 24’üne denk gelen paylar yurtdışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcı olmadı.