Advertisement

2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcu 1,8 milyar dolar azalarak 161,4 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1,3 milyar dolar azalarak 8,4 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,6 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,6 milyar dolar azalışla 19,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 971 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 4 milyon dolar azalarak 2,3 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,8 milyar dolar arttığı, tahvil stoku ise 2,4 milyar dolar artarak 10,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azalışla 5,5 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 103 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,6 milyar dolar azalarak 106,4 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 1,5 milyar dolar azalarak 8 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %62,3'ünün ABD doları, %33,9’unun Euro, %2,0’ının Türk lirası ve %1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %37,8’inin ABD doları, %36,0’ının Euro, %21,9’unun Türk lirası ve % 4,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 161,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %40,1’ini finansal kuruluşların, %59,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %83,3’ünü finansal kuruluşların, %16,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 42,2 milyar dolar oldu.