Advertisement
HABERLER ABONE OL

Hande Berktan

Veri yedekleme, kurtarma ve sanallaştırma yönetimi yazılımları geliştiren İsviçre merkezli bilişim teknolojileri şirketi Veeam Software’in yayınladığı 2021 Veri Koruma Raporu, COVID-19'un şirketlerin, dijital dönüşüm harcamalarını önemli ölçüde etkilediğini ortaya koyuyor. Rapora göre, global çapta şirketlerin yüzde 40’ı küresel ekonomik belirsizliğin, önümüzdeki 12 ay içinde dijital dönüşümün önündeki en büyük engel olarak görüyor.
Ayrıca geçtiğimiz yıl şirketlerin üçte birinin dijital dönüşüm girişimlerini yavaşlattığı veya durdurduğu da rapordan çıkan sonuçlar arasında yer alıyor.

Kendi alanının en geniş araştırması olan 2021 Veri Koruma Raporu, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 28 ülkede, 3 bin uluslararası şirketin üst düzey yöneticileri ve bilişim teknolojilerinde (BT) karar vericilerin veri yönetimi ve veri korumaya yönelik yaklaşımları incelenerek hazırlandı. Rapor, COVID -19 gibi önemli küresel olayların şirketler üzerindeki etkileri, hizmet taleplerindeki değişiklikler, hizmet kesintilerini şirketlerin nasıl ele aldığı ve şirketlerin bilişim teknolojileri ve dijital dönüşüm hedeflerini ortaya koyuyor.

Rapora göre geçtiğimiz 12 ayda çeşitli engellerle karşılaştıklarını belirten yöneticiler bu engelleri şu şekilde sıralıyor; yüzde 53 pandemi sırasında operasyonları sürdürmek, yüzde 51 eski sistemlere bağımlılık, yüzde 49 bilişim teknolojileri personeli yetenek eksikliği.
Ayrıca önümüzdeki 12 ay içinde BT liderlerinin üçte biri veri korumayı buluta taşıyarak kritik veri koruma ihtiyaçlarına anında çözümler bularak dijital dönüşüm yolculuklarına devam etmeyi planlıyor.

Dijital Dönüşümü Veri Kayıpları Yavaşlatıyor

Yedeklemelerin yüzde 58'inin verileri korumasız bırakarak başarısız olduğunu tespit eden 2021 Veeam Veri Koruma Raporu’na göre, veri korumada yaşanan zorluklar, şirketlerin dijital dönüşüm girişimlerini yürütme becerisini zayıflatıyor.
Geçtiğimiz 12 ayda, dünyanın dört bir yanındaki üst düzey yöneticilerin, şirket verilerini pek çok farklı ortamda korunmasını sağlamaya çalışırken bir dizi zorlukla karşılaştığını belirten Veeam CTO’su ve Ürün Stratejisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Danny Allan “Pandemiyle birlikte şirketlerin konumlarını korumak için dijital dönüşüm girişimlerini hızlandırdığını gördük. Buna rağmen verilerin yönetilme ve korunma şekli, bu girişimlerin hızlarını kesmeye devam ediyor. İşletmeler, COVID-19'un ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele ederken harcadıkları zaman ve maddi kaynakların yanı sıra güncelliğini yitirmiş bilişim teknolojileri ve veri koruma alışkanlıkları nedeniyle de yavaşlıyor, geride kalıyor. Bu yetersizlikler giderilene kadar, gerçek bir dijital dönüşümden söz etmek mümkün olmayacaktır.” dedi.

Şirketlerin %95’i 1 Yıl İçerisinde Enaz Bir Kesinti, Veri Kaybı Yaşadı

Raporda katılımcılar, veri koruma yeteneklerinin şirketlerinin DX taleplerine ayak uyduramadığını, iş sürekliliği için bir tehdit oluşturduğunu ve hem iş itibarı hem de performans açısından ciddi sonuçlara yol açtığını belirttiler. Modern veri korumada yedeklemenin gerekliliğine rağmen, tüm verilerin yüzde 14'ü hiç yedeklenmiyor, veri kurtarmaların yüzde 58'i başarısız oluyor ve siber saldırı nedeniyle yaşanan kesintilerde korumasız kalan veriler, geri alınamaz hale geliyor. Dahası şirketlerin yüzde 95'i son 12 ay içinde yaygın olarak beklenmedik kesintiler yaşadığını belirtiyor. Her dört sunucudan birinde yılda en az 1 kesinti yaşayan şirketler, kesinti ve veri kaybından ciddi şekilde etkileniyor. Üst düzey yöneticilerin yarısından fazlası yaşanan kesintilerin müşterilerinde, çalışanlarında ve paydaşlarında güven kaybına yol açabileceğini düşünüyor.

Bulut Hizmet Kullanımı Pandemide %91 Arttı

COVID-19'un getirdiği dijital hızlanmayla buluta öncelik vermenin gerekliliği ve birlikte BT altyapılarında değişikliğe gitme ihtiyacının farkında olan üst düzey yöneticilerin pek çoğu, salgının ilk aylarında bulut hizmetleri kullanımlarını yüzde 91 oranında artırdı, yüzde 60'ı ise BT stratejilerinde daha fazla bulut hizmeti eklemeyi planlıyor.
Bununla birlikte, önümüzdeki 12 ay içinde dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandırma ihtiyacının farkında olmakla birlikte işletmelerin yüzde 40'ı ekonomik belirsizliğin dijital dönüşüm girişimleri için bir tehdit oluşturduğunu kabul ediliyor.


Dijital Dönüşümde Şirketlerarası Rekabet Farklılığı Arttı

Rapor, son 12 ayda görülen en büyük değişimlerden birinin dijital dönüşümü planlayanlar ile daha az hazırlıklı olan şirketler arasındaki artan dijital rekabet farklılığına işaret ediyor. Bazı şirketler uygulama becerilerini hızlandırırken bazı şirketler de tam tersine yavaşlıyor.

2023’de Şirketlerin Yüzde 80’i Verilerini Bulutta Yedekleyecek

Şirketler artık veri korumalarını, bulutu benimseyerek modernize etmek istiyorlar. 2023 yılına kadar, global olarak şirketlerin yüzde 80’i bulut öncelikli yedekleme kullanacak, yedeklemelerin güvenilirliğini artıracak, maliyet yönetimini değiştirecek. Böylece şirketler BT kaynaklarını dijital dönüşüm için en verimli şekilde kullanması planlanıyor.